Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. září 2008

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. září 2008


Přítomní členové předsednictva:

Hála, Chudoba, Jeřábek, Royt, Staša;


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrCs., J. M. rektor UK;

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK;

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK; 1. Předseda AS UK v úvodu zasedání vyzval členy předsednictva, aby přicházeli včas na zasedání předsednictva.

 2. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze svého zasedání, které se konalo dne 1. července 2008.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Doručeno bylo:

  • Oznámení o úmrtí doc. RNDr. Josefa Reischiga, CSc.

  • Usnesení AS ETF ze dne 28. května 2008, kterým vyjadřuje podporu usnesení AS UK ze dne 23. května 2008 k transformaci fakultních nemocnic.

  • Oznámení Mgr. Josefa Šlerky, místopředsedy AS FF UK, ze dne 13. června 2008, o ustanovujícím zasedání nově zvoleného AS FF UK a o volbě nového předsedy AS FF, kterým se stal Mgr. Petr Christov, Ph.D.

  • Dopis předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka ze dne 15. července 2008, kterým reaguje na usnesení Akademického senátu ze dne 23. května 2008 k transformaci fakultních nemocnic.

  • Stanovisko 1. lékařské fakulty ze dne 23. července 2008 k návrhu změny názvu 2. lékařské fakulty

  • Výzva prof. Ing. Vladimíra Haasze, předsedy Rady vysokých škol, ze dne 2. září 2008, aby Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze do 7. listopadu 2008 oznámil, které zástupce do Rady vysokých škol deleguje

  • Návrhy vnitřních předpisů fakult v rámci depurace (2.LF, FaF, FSV, FHS, LF HK, PřF a PF).

  • Návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV.

  • Akademický bulletin č. 6

  • Akademický bulletin č. 7-8

  • Sborník za obratové středisko za měsíc červen.

  • Sborník za obratové středisko za měsíc červenec.

  • Výtisky Výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2007. Výtisky budou členům AS UK rozdávány před zasedáním AS UK dne 10. října 2008.

 4. Předsednictvo AS UK se seznámilo z přípravou stanoviska Univerzity k oficiální verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání (verze květen 2008). Dále se diskutovalo o způsobu prezentace stanoviska univerzity.

 5. Předsednictvo AS UK vyjádřilo jednoznačný souhlas se stanoviskem UK k Bílé knize terciárního vzdělávání.

 6. Předsednictvo AS UK a vedení univerzity se pak věnovaly přípravě schůzky s Ondřejem Liškou, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

 7. Vedení univerzity a předsednictvo AS UK se jednaly o připravovaném výjezdním zasedání AS UK, které by se mělo konat ve dnech 27. – 29. listopadu 2008.

 8. Příští zasedání předsednictva se uskuteční 30. září 2008 v 17.30 na sekretariátu AS UK.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám