Tisková zpráva k financování výzkumných center

Tisková zpráva k financování výzkumných center


Na Univerzitě Karlově v Praze probíhá na různých úrovních diskuze o budoucím financování vědy a výzkumu, zejména v souvislosti s připravovanou změnou zák. č. 130/2002 Sb. Významná pozornost je přitom věnována také výzkumným centrům (programy LC a 1M), které se osvědčily jako úspěšný model financování mezinárodně kvalitního výzkumu a jejichž činnost by v souvislosti s  touto změnou měla být ukončena.


Vedení UK proto pokládá za nutné řešit situaci, ve které se tato Centra a výzkum na nich závislý ocitají, a plně podpořilo iniciativu koordinátorů Center. Ti napsali panu ministrovi školství Liškovi společný dopis s prosbou o podporu této záležitosti a podniknutí takových kroků, které by vedly k prodloužení doby financování těchto center až do plného náběhu reformy v roce 2011.


Rektor UK prof. Václav Hampl adresoval v tomto smyslu dne 4. 12. 2008 dopis jak ministru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. O. Liškovi, tak i paní PhDr. M. Kopicové, místopředsedkyni Rady vlády pro výzkum a vývoj, se žádostí o aktivní spolupráci v této věci.


Vedení Univerzity Karlovy věří, že všechny tyto kroky povedou ke kladnému vyřízení této záležitosti, a že tato  - pro českou vědu zásadní situace - bude uspokojivě vyřešena.
Poznámka:


Informace k výzkumným centrům na UK zde:


http://www.cuni.cz/UK-2167.htmlza správnost:


Mgr. Václav Hájek


Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:                    +420 224 491 248
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám