Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. dubna 2009

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. dubna 2009


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Richard Chudoba, Josef Staša, Josef Šlerka, Petr Just;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK  1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci AS UK.

  2. Předsednictvo AS UK diskutovalo s vedením univerzity o materiálu „Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství“ a o připomínkách zaslaných k první verzi tohoto materiálu vedení univerzity. Vedení univerzity předsednictvo informovalo o harmonogramu dalšího projednávání tohoto materiálu.

  3. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 11. května 2009 v 17:30 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám