Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. května 2009

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. května 2009

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Hach, Richard Chudoba, Josef Staša, Josef Šlerka, Petr Just;


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Doc. Ondřej Hrušák, děkan 2. lékařské fakulty


 1. Předsednictvo AS UK odsouhlasilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 11. května 2009.

  • zápis ze zasedání Vědecké rady UK 30. dubna 2009

  • změna pravidel pro organizaci studia na LF HK

  • změna Statutu 3. lékařské fakulty

  • Ediční řád FSV

  • změna Rigorózního řádu PF

  • Připomínky a stanoviska k návrhům univerzitních předpisů

 2. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu.

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace z vedení UK. Pan kancléř informoval předsednictvo o připravené prezentaci projektů rekonstrukce menzy 17. listopadu a projekt kampus Lékařská fakulta v Plzni.

 4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace děkana 2. lékařské fakulty o procesu přípravy návrhu změny názvu této fakulty.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání senátu 22. května 2009.

 6. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 1. července 2009 v 16:30 v restauraci “U 3. zlatých trojek“ na Malé straně.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám