Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. října 2009

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. října 2009

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Hach, Richard Chudoba, Petr Just, Josef Staša;  1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu.

    • Žádost J. M. pana rektora o doplnění programu mimořádného zasedání o nový bod

    • Informace J. M. pana rektora o usnesení předsednictva ČKR

    • Předpisy Filozofické fakulty

    Předsednictvo AS UK postoupilo žádost J. M. pana rektora o doplnění programu mimořádného zasedání senátu 6. listopadu 2009 k projednání Ekonomické komisi.

  2. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 22. října 2009 v 9:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám