Univerzita Karlova udělí Bolzanovu cenu

Univerzita Karlova udělí Bolzanovu cenu


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 http://www.cuni.czTisková zpráva


Rektor Univerzity Karlovy předá ve čtvrtek 28. ledna 2010 ve 13 hodin v Malé aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) Bolzanovu cenu, která se každoročně uděluje studentům univerzity za mimořádné vědecké práce.


„Předávání Bolzanovy ceny je pro mě osobně vždy velkou událostí. Oceňujeme zde studenty, kteří svou píli, vytrvalost a nadšení pro téma, jemuž se dlouhodobě a usilovně věnovali, dokázali přetavit ve skutečně přínosnou, originální a podnětnou práci,“ uvedl Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy.


Univerzita Karlova již pošestnácté udělí vybraným studentům prestižní Bolzanovu cenu za vysoce objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, jež uchazeči zpracovali během svého studia. Ve třech kategoriích (společenskovědní obory, včetně teologických oborů, přírodovědní obory a lékařské obory) letos cenu získá šest studentů.


Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. Za dosavadních patnáct ročníků soutěže bylo uděleno 175 cen. Držitel ceny dostává diplom a finanční odměnu.


Stručná informace o Univerzitě Karlově


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 500 tisíce zaměstnanců, z toho 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 51 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 18 000 studentů, v magisterských 25 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 190 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK


Univerzita Karlova v Praze


tel: +420 224 491 248


e-mail: pr@cuni.czPoslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám