Univerzita Karlova udělila Bolzanovu cenu

Univerzita Karlova udělila Bolzanovu cenuUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


Tisková zpráva


28. ledna 2010

Rektor Univerzity Karlovy předal dnes, ve čtvrtek 28. ledna 2010, v Malé aule Karolina Bolzanovy ceny, které se každoročně udělují studentům univerzity za mimořádné vědecké práce.


„Každoroční předávání Bolzanovy ceny je pro mě  velkou událostí a jsem rád, že Univerzita Karlova má tolik talentovaných studentů, kteří své nadšení, píli a zájem o téma, jemuž se dlouhodobě a usilovně věnují,  dokáží přetvořit v přínosnou, originální a podnětnou práci,“ uvedl Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy.


Univerzita Karlova již pošestnácté předala vybraným studentům prestižní Bolzanovu cenu, která je udílena za vysoce objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, jež uchazeči zpracovali během svého studia. Ve třech kategoriích letos cenu získalo šest studentů.


V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů si převzal ocenění PhDr. Tomáš Klír, Ph.D., za práci s názvem „Osídlení zemědělských marginálních půd v mladším středověku a raném novověku“. Ve stejné kategorii byla oceněna PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., a její práce „Paupertate styloque connecti. Formální diskursivní modus, literární pole a textové utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích“.


Rovněž přírodovědná kategorie má dva laureáty. Za svou práci „Molecular Simulations of Surgaces of Aqueous Solutions“ si cenu odnesl RNDr. Robert Vácha, Ph.D., a za práci „Bone-seeking Lanthanide (III) Complexes of Macrocyclic Ligands Bearing Bis(phosphonate) Pendant Arm“ RNDr. Tomáš Vitha, Ph.D.


V lékařské kategorii byly oceněny MUDr. Eva Al Taji, Ph.D., za práci „Pathophysiology of Primary Congenital and Early-onset Non-autoimmune Hypothyroidism“ a Mgr. Martina Źivná, roz. Kublová, za práci nesoucí název „Studium molekulární podstaty familiárních hyperurikémií“.


Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. Za dosavadních patnáct ročníků soutěže bylo uděleno 175 cen. Držitel ceny dostavá diplom a finanční odměnu.


Stručná informace o Univerzitě Karlově


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 500 tisíce zaměstnanců, z toho 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 51 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 18 000 studentů, v magisterských 25 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 190 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Za správnost:                                                                                                                                                 

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:  pr@cuni.cz
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám