Urbanistická vize Univerzity Karlovy 2030

Urbanistická vize Univerzity Karlovy 2030


T I S K O V Á Z P R Á V A


Urbanistická vize Univerzity Karlovy 2030


8. února 2010


Ve čtvrtek 28. ledna 2010 proběhlo jednání představitelů vedení Univerzity Karlovy v Praze se zástupci Studentské unie UK a se zástupci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Na programu pracovního setkání byla příprava zadání pro semestrální studentské projekty na fakultách a školách architektury České republiky na téma urbanistické vize UK v Praze s časovým horizontem roku 2030.Cílem Univerzity Karlovy a její Studentské unie, která projekt iniciovala, je vypsat studentskou urbanistickou soutěž, která by prověřila různé varianty jejího stavebního rozvoje. Studentské projekty vzniknou pod vedením pedagogů jednotlivých škol. Zadání soutěže na ztvárnění vize rozvoje UK do roku 2030 bude vycházet z potřeb rozvoje UK a bude koordinováno s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy. O účast v porotě budou požádáni přední čeští architekti a pedagogové v oboru architektura a urbanismus.


Do soutěže vypisované Univerzitou Karlovou a Studentskou unií UK ve spolupráci s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy se mohou přihlásit všechny školní projekty zpracované na dané téma, pokud splní formální kriteria daná soutěžními podmínkami tak, aby mohly být porotou korektně posouzeny.


Další pracovní schůzka přípravného týmu, tentokrát už za účasti budoucích porotců soutěže, je plánována na 18. února 2010.Za Univerzitu Karlovu:


Prof. PhDr. Stanislav Štech CSc., prorektor pro rozvoj UK
Za Studentskou unii UK:


Martin Palán, Martin Benda


,Za Útvar rozvoje hlavního města Prahy:


Ing. Bořek Votava, ředitel Útvaru rozvoje hlavního města Prahy

Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám