Studenti převzali Iberoamerickou cenu

Studenti převzali Iberoamerickou cenu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.czTisková zpráva


17. února 2010
Dne 17. února 2010 byly v prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy vyhlášeny výsledky tradiční Iberoamerické ceny. Soutěž pro vysokoškolské studenty pořádali již popatnácté zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovaných v ČR pod záštitou první dámy České republiky Livie Klausové.


Tři nejlepší studenti účastnící se soutěže o cenu Premio Iberoamericano dnes převzali ocenění za své práce: na nejvyšší umístění dosáhla Lucie Hrušková, druhé místo obsadil Tomáš Došek (oba z VŠE) a jako třetí se umístila Ada Coneca z Univerzity Karlovy. Porota, složená z nejvyšších zástupců velvyslanectví iberoamerických zemí, tentokrát vybírala z 26 přihlášených textů zaměřených na problematiku latinskoamerických zemí a zemí Pyrenejského poloostrova, psaných ve španělském či portugalském jazyce. Vítězové si odnesli finanční odměnu ve výši 1000, 700 a 500 amerických dolarů. Další tři studenti (Dagmar Antošíková, Petr Gojda a Magdalena Tomanová – všichni studenti Univerzity Karlovy) pak obdrželi čestná uznání komise.


Slavnostní ceremoniál zahájil Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy, který ve svém projevu za tuto dlouholetou iniciativu pořádajícím zemím poděkoval. Vyhlášení vítězů se zúčastnili rovněž zástupci velvyslanectví organizujících států, první dáma České republiky Livia Klausová, zástupci vládních orgánů, např. ministerstva zahraničních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, dále představitelé Parlamentu ČR či Asociace latinskoamerických studentů a čeští studenti španělštiny a portugalštiny.


Iberoamerická cena se udílí od roku 1994 a je jedinou svého druhu v Evropě. Zúčastnit se jí mohou vysokoškolští studenti bakalářského a magisterského programu, kteří jsou české národnosti, žijí v České republice a předloží vlastní vědeckou práci s přímým vztahem k Latinské Americe nebo Pyrenejskému poloostrovu. Iberoamerické státy se v organizaci soutěže každoročně střídají. Letošním organizátorem bylo Velvyslanectví Mexika v České republice.


Letošní laureáti Iberoamerické ceny:


1. místo: Lucie Hrušková, studentka Vysoké školy ekonomické v Praze, za práci: Současné symboly kultury regionu Pantanal v Mato Grosso do Sul


2. místo: Tomáš Došek, student Vysoké školy ekonomické v Praze, za práci: Znovuzvolení prezidenta v Latinské Americe – je třeba se něčeho obávat?


3. místo: Ada Coneva, studentka FF Univerzity Karlovy, za práci: Azorská emigrace do jižní Brazílie


Čestná uznání obdrželi:


Magdalena Tomanová, studentka FF Univerzity Karlovy, za práci: Povídková tvorba Julia Ramóna Ribeyra

Petr Gojda, student FF Univerzity Karlovy a DAMU, za práci: Luces de Bohemia a perspektiva v moderní dramatice. Krátký žánrový esej

Dagmar Antošíková, studentka FF Univerzity Karlovy, za práci: Jaké podobnosti a rozdíly jsou mezi „osvícenci“ a Svatým  Ignácem z Loyoly?


Pro další informace kontaktujte:


Velvyslanectví Mexika


V Jirchářích 151/10


110 01 Praha 1


Tel: 00420 283 061 538


http://www.rep-checa.czSe srdečným poděkováním za váš zájem


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:   +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 500 tisíce zaměstnanců, z toho 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 51 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 18 000 studentů, v magisterských 25 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 190 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám