Univerzita Karlova si připomněla 662. výročí svého založení

Univerzita Karlova si připomněla 662. výročí svého založení


Tisková zpráva


7. dubna 2010


Ve středu 7. dubna 2010 si Univerzita Karlova na slavnostním zasedání připomenula 662. výročí založení této nejstarší středoevropské univerzity. V rámci oslav byly předány tradiční univerzitní ceny a medaile UK, byli představeni členové kolegia rektora a prof. Walter Pape převzal čestný titul Doktor honoris causa. 


Slavnostní zasedání ve Velké aule Karolina zahájil projevem prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy, který se v něm zamyslel nad vztahem vědy a vzdělání. Ve své řeči ocenil humboldtovský ideál vysokého školství jako těsného propojení výzkumu a výuky, kdy se studenti i profesoři mají podílet na výzkumné i studijní práci. Na Univerzitě Karlově nejsou pěstovány žádné tzv. nevýzkumné obory.  Absolventi ovšem podle svého zaměření a schopností směřují buď k akademickým, nebo neakademickým kariérám. Absolvent, který nesměřuje do výzkumu, ale do praxe, ovšem není o nic méně kvalitní než ten, kdo si vybere akademickou dráhu,“ připomněl rektor. Zároveň však dodal, že etický rozměr osobnosti akademicky vzdělaného intelektuála by neměl zaostávat za jeho vědeckou nebo prakticky uplatnitelnou odborností.


Po rektoru Hamplovi vystoupil prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. se svou přednáškou o proměnách vztahu státu a univerzity. Zdůraznil, že univerzita potřebuje od státu, coby organizační a sebekontrolní struktury společnosti, zásadní podněty, velké výzvy, tematizující problémové sféry. „Přitom se neobejde bez jisté stability své existence a jisté míry klidu k soustředění na ta velká témata, k nalezení cest jejich řešení, ke zvážení jejich důsledků. Velké podněty, a ovšem také čas, klid a respekt k výsledkům naší práce je to, co nám dnes chybí, stejně jako prostředky na výzkum a na výuku hodnou toho názvu,“ uvedl prof. Pešek.


K oslavám výročí založení univerzity tradičně patří také předávání Ceny za prezentaci a Ceny za tvůrčí počin a také udělování medailí UK. Letošními držiteli Ceny za prezentaci se stali Mgr. Lukáš Perůtka, posluchač prvního ročníku doktorského studia programu Matematika (MFF UK), a Mgr. Imrich Živčák, absolvent programu Informatika (MFF UK). Oba ocenění se v letech 2007 až 2009 – tehdy jako studenti Matematiko-fyzikální fakulty – probojovali do šestičlenného celosvětového finále prestižní a obtížné technologické soutěže Imagine Cup. V loňském ročníku se Lukáš Perůtka stal vítězem kategorie Robotika a algoritmy, a byl tak první z českých studentů, kterému se podařilo umístit na medailových místech.


Cena za tvůrčí počin byla letos udělena prof. RNDr. Petru Pyškovi, CSc. za mimořádný přínos k pochopení příčin a důsledků biologických invazí ve světě a za významné objevy v ekologii invazivních rostlin, které v roce 2009 vyústily v soubor 17 impaktovaných prací, včetně tří článků v časopise SCIENCE. Profesor Pyšek působí na katedře ekologie PřF UK a zároveň je zaměstnancem Botanického ústavu AV ČR.


Slavnostní atmosféru shromáždění podtrhlo také udělení čestného titulu Doktor honoris causa filozofických věd prof. Dr. Walterovi Papemu z Univerzity v Kolíně nad Rýnem za mimořádný příspěvek k rozvoji a prohlubování česko-německých vztahů v oblasti vědy, kultury a vzdělávání. Letos se jedná už o druhý udělený čestný titul. V březnu převzala doktorát honoris causa také oxfordská profesorka Anne Hudsonová za příspěvek k osvětlení počátků evropské a české reformace, vztahu wyclifismu a husitství i dějin oxfordské univerzity a Univerzity Karlovy.  


Výročí dne, kdy Karel IV. založil listinou univerzitu se čtyřmi fakultami (svobodných umění, lékařskou, právnickou a teologickou), oslavuje nejen sama univerzita, ale od roku 2005 si na počest této události 7. duben připomíná jako významný den i celá Česká republika jako Den vzdělanosti


Statuty cen zde:


Statut Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze


Statut Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v PrazeKolegium rektora UK:


http://iforum.cuni.cz/IFORUM-8870.htmlUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 500 tisíce zaměstnanců, z toho 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 51 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 18 000 studentů, v magisterských 25 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 190 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze


tel:                    +420 224 491 248

e-mail:                


Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám