Prezident Portugalské republiky přednášel a diskutoval na Univerzitě Karlově


Tisková zpráva

16. dubna 2010V pátek 16. dubna 2010 navštívil prezident Portugalské republiky Aníbal Cavaco Silva s chotí akademickou půdu Univerzity Karlovy. Portugalský prezident i rektor Univerzity Karlovy ocenili dobré vzájemné vztahy a rostoucí studentskou výměnu. Návštěva vyvrcholila přednáškou portugalského prezidenta a následnou diskusí se studenty.


Slavnostní setkání, které zahájil rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, se uskutečnilo ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy, DrSc. Mgr. Šárka Grauová z oddělení portugalistiky Ústavu románských studií FF UK seznámila přítomné s historií a vývojem výuky portugalštiny na UK a připomněla význam Centra portugalského jazyka: „V tomto Centru, jehož neúnavným a neobyčejně velkorysým ředitelem je Dr. Joaquim Ramos, získala česká portugalistika nejen naprosto nedocenitelnou oporu pro svou činnost, ale také prostor k setkávání se všemi zájemci o portugalský jazyk a kulturu.“


Následně vystoupil se svou přednáškou portugalský prezident prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva, po níž přišla na řadu diskuse se studenty portugalistiky Ústavu románských studií FF UK a se studenty Institutu mezinárodních studií FSV UK. Na programu prezidenta byla také prohlídka výstavy výtvarných děl Jiřího Vovse, jehož dílo je inspirováno poezií portugalského básníka Fernanda Pessoy. Zde hosty přivítal J. E. Dr. Jose Julio Pereira Gomes, zplnomocněný velvyslanec Portugalské republiky, a Joaquim Coelho Ramos, ředitel Portugalského centra Institutu Cames v Praze.


Univerzita Karlova spolupracuje s Portugalskem již od roku 1987, kdy byla uzavřena první meziuniverzitní dohoda s Universidade de Coimbra týkající se zejména výměny vědecko-pedagogických pracovníků v oborech farmacie, mikrobiologie, pedagogika, právo, psychologie, romanistika a životní prostředí. V roce 2003 podepsala Univerzita Karlova Protokol o spolupráci s Instituto Cames Portugal, a na Filozofické fakultě UK tak oficiálně vzniklo Centrum portugalského jazyka. Jeho náplní jsou např. přednášky, tematické akce, koncerty, filmové projekce atp.


V současné době studuje na Univerzitě Karlově 312 portugalských studentů-samoplátců (nejvíce jich je na Lékařské fakultě v Plzni, 2. LF UK a 1. LF UK) a na UK působí v současné době i 36 portugalských stážistů. Dalších 49 studentů zde v tomto akademickém roce působí na základě programu Erasmus LPP, v jehož rámci má Univerzita Karlova uzavřeny dohody s 12 portugalskými univerzitami.


Prezident Portugalské republiky Aníbal Cavaco Silva s manželkou Marií Cavaco Silva přijeli na státní návštěvu České republiky na pozvání prezidenta republiky prof. Václava Klause.

Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 500 tisíce zaměstnanců, z toho 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 51 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 18 000 studentů, v magisterských 25 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 190 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:                    +420 224 491 248


e-mail:                Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám