Univerzita Karlova ožije sportem aneb odreagujte se před zkouškovým obdobím

Univerzita Karlova ožije sportem aneb odreagujte se před zkouškovým obdobímUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


5. května 2010

Na středu 12. května 2010 připravila Univerzita Karlova tradiční Rektorský sportovní den (RSD). Sportovní nadšenci z řad studentů i zaměstnanců UK si budou moci vybrat z celkem 18 disciplín.


Tradiční setkání příznivců pohybu se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy, který při této příležitosti vyzval akademickou obec UK: „Těším se na všechny účastníky, vždyť nejen vysedáváním u skript živ je student a pedagog. Pojďme rozpohybovat Univerzitu Karlovu a svá těla. Pohyb nám udělá dobře! A před rozbíhajícím se zkouškovým obdobím zvlášť!“


Pro zájemce je připraveno např.  lezení na umělé stěně, sjezd Sázavy, golf, tenis, ale i řada kolektivních sportů, jako volejbal, florbal či basketbal a další.


Většina sportovních aktivit se koná ve Sportovním centru UK v Hostivaři, k dalším sportovištím patří například Areál MFF UK na Albertově, FTVS UK ve Vokovicích, Loděnice ÚTV 1. LF či Loděnice FTVS UK a další.


Na čtvrtek 27. května dále připravila Univerzita Karlova sportovní aktivity pro studenty a pedagogy se speciálními potřebami (TZP). Přichystána je řada disciplín – např. vyjížďka na kole, kanoistika, soutěž ve stolním tenise vozíčkářů, soutěž vozíčkářů v hodu na basketbalový koš a vyjížďky na gumovém motorovém člunu či oplachtěném katamaránu. Den plný sportu bude zakončen posezením u ohně za doprovodu kytary. Toto setkání se uskuteční v Loděnici Regata (Podolské nábřeží 4, Praha 4).


V roce 2010 si připomínáme 100 let tělesné výchovy a sportu na českých vysokých školách.


Tělesná výchova se stala součástí vysokoškolského života teprve na počátku 20. století - v roce 1910 založil František Smotlacha při Univerzitě Karlově „Vysokoškolský spolek pro tělocvik a sport, hry, turistiku a skauting“.


Podrobný program RSD zde.Těšíme se na setkání se všemi příznivci sportu a přejeme (sobě i vám!), ať vyjde počasí.


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 500 zaměstnanců, z toho 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:  +420 224 491 248

e-mail:   


Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám