Prestižní evropský grant pro vědce z MFF UK
Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


Tisková zpráva

26. července 2010


Doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., z MFF UK, získal za svůj projekt „Classes of combinatorial objects – from structure to algorithms“ z panelu PE1 Mathematical foundations grant Evropské výzkumné rady ve výši 849 000 eur. Jedná se o vůbec první tzv. Starting Independent Research Grant udělený v oblasti matematiky žadateli působícímu na pracovišti v některé z nových členských zemí EU. Udělení grantu bylo v těchto dnech stvrzeno podpisem v bruselském sídle rady a je dokladem světové kvality české diskrétní matematiky.


Výzkumným tématem grantu je studium strukturálních vlastností různých tříd matematických objektů a aplikace dosažených výsledků v návrhu efektivních počítačových algoritmů.  Grant je udělen na 60 měsíců s počátkem řešení 1. 12. 2010, poskytnutá částka na celou dobu řešení projektu činí 849 000 eur. Grant umožní doc. Kráľovi vytvořit, společně s jeho kolegy dr. Dvořákem, dr. Pangrácem a dr. Šámalem, výzkumnou skupinu, která studentům z MFF UK nabídne možnost podílet se na řešení zajímavých a náročných problémů a do Prahy přivede jako postdoktorandy vynikající mladé vědce. Prvním postdoktorandem skupiny bude dr. Christofides, který získal titul Ph.D. na univerzitě v Cambridge. Při řešení grantu plánuje docent Kráľ navázat na svou existující spolupráci jak s českými pracovišti, zejména s KMA FAV ZČU v Plzni, tak i se zahraničními pracovišti, především s Georgia Institute of Technology v Atlantě, s Princeton University a se Simon Fraser University ve Vancouveru.


Daniel Kráľ (narozen 1978 ve Zlíně) je v současné době docentem na Katedře aplikované matematiky MFF UK a dosud působil na MFF UK v rámci výzkumného centra Institut teoretické informatiky (ITI), vedeného prof. Nešetřilem.

Daniel Kráľ získal titul Ph.D. v roce 2004 na MFF UK a působil na Technické univerzitě v Berlíně a na Georgia Institute of Technology v Atlantě. Od roku 2006 působí na MFF UK, kde přednáší a aktivně pracuje se studenty (pod jeho vedením dosud studenti obhájili tři bakalářské, tři diplomové a jednu doktorskou práci).

Je autorem více než 80 původních vědeckých článků a členem redakčních rad několika mezinárodních časopisů. Od roku 2005 je členem Ústřední komise Matematické olympiády a je spoluautorem několika popularizačních článků pro studenty středních škol.

Evropská výzkumná rada (European Research Council – ERC), podporující výzkum na základě vědecké excelence, působí v rámci 7. rámcového programu EU od února 2007. Od svého založení si rychle získala pověst mimořádně prestižní grantové agentury. V roce 2007 bylo z 9167 podaných žádostí v kategorii ERC Starting Independent Researcher Grant k financování přijato pouze 299 a v roce 2009 uspělo z 2503 podaných návrhů 244 (viz informace). Statistika grantů za rok 2010 ještě není k dispozici. Je třeba dodat, že většina úspěšných žadatelů působí na nejlepších evropských univerzitách.

V 7. rámcovém programu poskytuje EU vědecké granty ve specifických programech COOPERATION, IDEAS, PEOPLE, CAPACITIES a EURATOM. Program IDEAS je administrován Evropskou výzkumnou radou (European Research Council – ERC). Grant doc. Kráľe spadá do programu IDEAS, kde jsou poskytovány dva druhy grantů: ERC Starting Independent Researcher Grant a ERC Advanced Investigators Grant.

Starting grant“ je určený pro mladé vědce, kteří získali doktorát v období mezi dvěma a deseti lety před podáním projektu, a „Advanced grant“ pro evropské špičkové vědce bez ohledu na jejich věk. Oba typy projektů nabízejí financování výzkumného tématu zvoleného žadatelem po období pěti let, přičemž granty typu „Starting grant“ jsou zaměřeny na vytvoření nové vědecké skupiny vedené žadatelem.


Podrobné informace z CV

Doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D.,

je zaměstnán jako docent na MFF UK v Praze, je autorem 82 původních článků (z toho 78 v časopisech s impact-faktorem), autorem 2 přehledových článků a 20 článků na výběrových mezinárodních konferencích. Je také členem redakční rady čtyř časopisů (European Journal of Combinatorics, Journal of GraphTheory, Discrete Mathematics a Discrete Optimization) a členem programového výboru dvou konferenci (WG’06 a MFCS’10). Přednesl zvané přednášky na konferencích Grafy 2008, WG’09 a C&C’09; dále příspěvky na vice než 90 konferencích a referáty na vice než 30 zahraničních univerzitách (např. Columbia University, Princeton University).

Daniel Kráľ je držitelem ceny ČMS pro mladé matematiky (2006), ceny Bolzanovy nadace (2008), ceny MŠMT pro nejlepší absolventy (2004), Bolzanovy ceny UK (2004), ceny nadace Carolinum (2004), ocenění za nejlepší studentský článek na konferencích MFCS’02, MFCS’04 a SWAT’04. Je absolutním vítězem (a držitelem zlaté medaile) z Mezinárodni olympiády v informatice roku 1996.

Bohaté zkušenosti se dnes promítají v jeho pedagogické práci a jsou předpokladem i garancí pro vedení týmu mladých vědeckých pracovníků. Na MFF UK přednáší a aktivně pracuje se studenty: vede povinné přednášky z oblasti kombinatoriky stejně jako specializované z teorie grafů a teorie matroidů, je spoluautorem výukového textu z teorie matroidů. Dovedl k úspěšné obhajobě 3 bakalářské, 3 diplomové a 1 doktorskou práci, jako vedoucí působil u 5 studentských prací oceněných v soutěži SVOČ (první a druhé ceny). Popularizaci matematiky se věnuje i mezi nadanými středoškoláky; od roku 2005 je členem Ústřední komise Matematické olympiády a je také spoluautorem několika článků pro studenty středních škol v časopise Rozhledy matematicko-fyzikální.

Odborné zájmy:

• strukturální a algoritmická teorie grafů

• aplikace metod z lineární algebry a optimalizace v kombinatorice


KONTAKT:

doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D.

Telefon:          +420 221 914 328

http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~kral

Pro podrobnější informace kontaktujte:


Mgr. Václav Hájek                                          

Tiskový mluvčí UK                                        

Univerzita Karlova v Praze

tel:                    +420 224 491 248
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám