Univerzita Karlova přivítala vzácného hosta

Univerzita Karlova přivítala prezidenta Lotyšské republiky Valdise Zatlerse


V úterý 31. srpna 2010 se na půdě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo slavnostní setkání prezidenta Lotyšské republiky Valdise Zatlerse s představiteli univerzity a se zástupci studijních programů se vztahem k Lotyšsku.

Vzácnou zahraniční návštěvu přivítal Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy, ve Vlasteneckém sále. Prezident Zatlers si zároveň pohovořil s pedagogy oborů, které se vztahují k jeho rodné zemi.

„Jsem velmi rád, že jsem mohl na naší akademické půdě přivítat tak vzácnou osobnost, jakou je lotyšský prezident. Prohlubování vztahů našich zemí považuji za nesmírně přínosné a obohacující. V tomto kontextu jsem také velmi přivítal, že se právě na Univerzitě Karlově koná výstava, která připomene jeden z důležitých okamžiků historie Lotyška a jeho pobaltských sousedů,“ uvedl Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy.


U příležitosti návštěvy lotyšského prezidenta byla 27. srpna v budově Filozofické fakulty UK otevřena výstava „Baltská cesta, která pohnula světem“. Jde o koláže fotografií, které zachycují unikátní událost, kdy 23. srpna 1989 více než milion lidí propojilo řetězem lidských rukou hlavní města pobaltských republik – Rigu, Tallinn a Vilnius. Cílem projektu bylo uznání nezávislosti Lotyška, Estonska a Litvy na Sovětském svazu.


Výstava potrvá do 21. září.

Univerzita Karlova má s lotyšskou stranou velmi přátelské vztahy. Na UK se lotyšský jazyk a literatura (tzv. lettonistika) vyučuje na Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK. Již od roku 1999, kdy byla podepsána vzájemná dohoda, spolupracuje s největší lotyšskou univerzitou v Rize (University of Latvia). Mezi oběma univerzitami probíhají výměnné pobyty. Na straně Univerzity Karlovy mohou této možnosti využít studenti lotyšského jazyka a literatury či studenti z Institutu mezinárodních teritoriálních studií, z rižské univerzity pak do Prahy přijíždějí lotyšští studenti bohemistiky. Na základě dohody každoročně probíhají rovněž výměny vědecko-pedagogických pracovníků.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:                    +420 224 491 248

e-mail:                      

Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám