Univerzita Karlova – šestá nejlepší vědecká instituce ve východní Evropě

Univerzita Karlova – šestá nejlepší vědecká instituce ve východní Evropě

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


Tisková zpráva

19. října 2010


Univerzita Karlova se umístila na šestém místě v regionu východní Evropy a jako jediná z českých univerzit v první třístovce celosvětového hodnocení Scimago Institutions Ranking, které hodnotí nejen univerzity, ale zahrnuje i ostatní vědecké organizace z celého světa.

SCImago Institutions Ranking (SIR) je žebříček, který porovnává vědecké výstupy, mezinárodní vědeckou spolupráci, výstupy v impaktovaných periodicích a publikační aktivitu univerzit a vědeckých institucí. Do žebříčku SIR bylo zařazeno celkem 2 833 univerzit a vědeckých institucí z 87 zemí celého světa. Podle objemu vědecké publikační produkce se v něm  Univerzita Karlova umístila na  231. místě v celkovém pořadí. Byla vyhodnocena jako šestá nejproduktivnější vědecká instituce ve východní Evropě, za ní zůstává 171 institucí v tomto regionu. Z univerzit v tomto regionu se UK umístila na druhém místě, zbývající čtyři instituce na prvních místech jsou akademie věd (včetně české).

„Hodnocení Scimago Institutions Ranking je výjimečné v tom, že se nesoustředí jen na organizace univerzitního typu, ale zahrnuje také další relevantní vědecké a výzkumné ústavy,“ říká Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy a dodává, „o to více mě těší, že i v takové konkurenci má Univerzita Karlova velmi solidní postavení, a to i přesto, že její finanční zázemí a podmínky se od podmínek a financování čistě výzkumných institucí výrazně liší.“

Rating SIR využívá databázi vědeckých výstupů SCOPUS a díky tomu zohledňuje humanitní vědy o něco lépe než např. známý Šanghajský ženříček univerzit. Rating SIR tak podpořil zjištění nedávno zveřejněné První průběžné zprávy z projektu “Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů”, kterou pro MŠMT zpracovala firma Technopolis. Podle ní vědeckému výzkumu v ČR dominuje Univerzita Karlova a ústavy AVČR.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:  +420 224 491 248

e-mail:  Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a téměř 190 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám