Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 5. února 2010

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. února 2010


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Šlerka, Petr Just, Ondřej Suchánek, Josef Staša, Jan Šatra;


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK  1. Předsednictvo AS UK svolává zasedání AS UK na 19. února 2010 v 10.00 hod. do Malé Auly Karolina.

  2. Předsednictvo AS UK potvrdilo volbu předsedů pracovních komisí AS UK. Předsedou ekonomické komise se stal doc. Miloš Rotter (MFF), předsedou legislativní komise se stal dr. Josef Staša (PF), předsedkyní studijní komise doc. Alena Stoklasová (LF HK) a předsedou ediční komise se stal dr. Štěpán Bojar (ÚVT). Sociální komise předsedu nezvolila. Předsednictvo AS UK pověřilo svolat zasedání Sociální komise.

  3. Předsednictvo projednalo návrh dr. Štěpána Bojara (ÚVT) a jmenovalo prof. Marii Dohalskou (FF), dr. Jaroslava Jirsu (Nakladatelství UK), MUDr. Jitku Feberovou, ÚVT a mgr. Marii Parákovou (RUK) extramurálními členy ediční komise.

  4. Předsednictvo projednalo návrh doc. Miloše Rottra (MFF) a jmenovalo ing. Pavla Vojáčka (RUK) a Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) extramurálními členem ekonomické komise.

  5. Předsednictvo projednalo návrh dr. Josefa Staši (PF) a jmenovalo Bc. Petra Brezinu (FHS), MUDr. Jana Bruthanse (1.LF), Mgr. Jana Fonioka (MFF), RNDr. Daniela Fryntu, Ph.D. (PřF), prof. MUDr. Vladimíra Geršla, CSc. (LF HK), MUDr. Jiřího Haniku (2.LF), JUDr. Michaela Kučeru (HTF), Doc. PharmDr. Miloše Macháčka, CSc. (FaF), RNDr. Tomáše Jelínka, kancléř UK, Mgr. Oldřicha Řeháčka (PF) a Prof. MUDr. Richarda Škábu, CSc. (2.LF) extramurálními členy legislativní komise.

  6. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 9. února 2010 v 17:30 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám