Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 7. dubna 2010

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. dubna 2010


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Ondřej Suchánek, Josef Staša, Jan Šatra;


Omluveni:

Josef Šlerka, Petr Just,


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci:

  • Rezignace dr. Štěpána Bojara na členství v AS UK

  • Rezignace doc. Bronislava Kračmar na členství v AS UK.

    a. 

  Předsednictvo AS UK vyhlásilo doplňovací volby na uprázdněné místo člena AS UK z řad akademických pracovníků dalších součástí UK

    b. 

  Předseda AS UK vyzval Hlavní volební komisi, aby povolala náhradníka na uprázdněné místo člena AS UK z řad akademických pracovníků Fakulty tělesné výchovy a sportu.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

 3. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční dne 18. května 2010 na sekretariátu AS UK.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám