Matematika na UK mezi nejlepšími v Evropě

Matematika na UK mezi nejlepšími v Evropě


Tisková zpráva

27. října 2010


Univerzita Karlova dosáhla dalšího úspěchu – jako jediná univerzita z České republiky se umístila v novém prestižním hodnocení evropských vysokých škol CHE ExcellenceRanking 2010 a byla zařazena do skupiny Excellence v oboru matematika.


CHE ExcellenceRanking 2010 německého Centra pro rozvoj vysokého školství (CHE) hodnotí úroveň evropských vysokých škol a i tento rok zařazuje ty nejlepší v oborech biologie, chemie, fyzika a matematika do skupiny Excellence. Při výběru jsou hodnocena kritéria jako je počet publikací, počet citací, mobilita studentů a učitelů, nabídka magisterských kurzů Erasmus Mundus nebo stipendijních grantů Marie Curie. Rozhodující také je, zda vědci v těchto oborech získali grant Evropské výzkumné rady ERC nebo Nobelovu cenu.


V letošním roce byla Univerzita Karlova zařazena do skupiny Excellence v oboru matematika. „Německý CHE ExcellenceRanking potvrdil vysokou úroveň přírodních věd na naší univerzitě,“ říká Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy. „K tak výbornému hodnocení jistě přispěl i Starting Independent Research Grant udělený Evropskou výzkumnou radou docentu Danielu Kráľovi z Matematicko-fyzikální fakulty UK.“


První ročník CHE ExcellenceRanking z roku 2007 se zaměřil na hodnocení přírodních věd a matematiky. Ve druhém hodnocení v roce 2009, ve kterém byly evaluovány ekonomie, psychologie a politické vědy, se Univerzita Karlova zařadila do skupiny Excellence v oborech politické vědy a ekonomie.


CHE ExcellenceRanking nesestavuje pořadí nejlepších vysokých škol, ale uděluje hvězdičky u kritérií, ve kterých dosáhly univerzity zvláště výborných výsledků. Kromě kvantitativních veličin obsahuje ExcellenceRanking řadu užitečných informací týkajících se magisterských a doktorských studijních programů, velikostí fakult, podmínek přijímacích řízení a možností ubytování. Své studijní podmínky hodnotí také současní studenti.


CHE ExcellenceRanking přináší na svých internetových stránkách www.che-excellenceranking.eu nejen prestižní hodnocení, ale také detailní informace o více než 4 500 výzkumných organizací z 19 zemí.


Centrum pro rozvoj vysokého školství (CHE) je nezávislou organizací, která sídlí v německém městě Gütersloh a zasazuje se o reformy ve vysokoškolském systému. Každý rok sestavuje ExcellenceRanking – hodnocení německých a zahraničních vysokých škol – a budoucím studentům magisterského nebo doktorského studia tak umožňuje srovnání nejlepších univerzitních výzkumných středisek v Evropě.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:   +420 224 491 248

e-mail:   
Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám