Priority Fondu mobility UK

Opatření rektora č. 6/2020

Název: Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2020K provedení: odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy


Účinnost: od 1. ledna 2020

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2020


 1. Priority v jednotlivých oblastech:

   


    a. 

  Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména :

  • studenti na  základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci

  • studenti v rámci účasti ve společných doktorských  programech - se zřetelem k joint degree, double degree a cotutelle

  • studenti realizující pobyt formou „free movers“ v magisterském studijním programu

  • studenti realizující pobyt formou „free movers“ v doktorském studijním programu


  zvláště pak:


   v návaznosti na reciprocitu

   s ohledem na dlouhodobou výměnu

   s prezentací vlastních výsledků výzkumu


  Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studijního plánu, v magisterském studiu alespoň zčásti.

    b. 

  Studium zahraničních studentů na UK


  • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci

  • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia se zřetelem ke společným programům - joint degree, double degree, cotutelle a formou „free movers“


    c. 

  Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě


  • zavedení nové discipliny (oboru) ve studiu či vědě na UK

  • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

  • působení v rámci několika fakult na UK

  • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

  • působení pracovníka ze zahraniční univerzity  v rámci „sabbatical“ na UK

  • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK


    d. 

  Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


  zvláště pak:


  v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem


  Netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod. Pobyt minimálně na tři týdny.


   

 2. Termíny pro podání návrhů v roce 2020:


  • v letním semestru: od 3. února do 31. března 2020

  • v zimním semestru: od 21. září do 31. října 2020


 3. Zrušovací ustanovení:


  Opatření rektora č. 58/2018 o stanovení priorit pro rok 2019 se zrušuje.V Praze dne 1. ledna 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor
Poslední změna: 15. červen 2020 16:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám