Informační den Univerzity Karlovy v Praze

Informační den Univerzity Karlovy v Praze


Tisková zpráva

8. listopadu 2010

 * * *

Chcete studovat na Univerzitě Karlově?

Chcete vědět, co všechno lze na UK studovat, jak se připravit na přijímací zkoušky a co je to například K4?


V sobotu 20. listopadu 2010 proběhne v pražském areálu Albertov osmý ročník tradiční akce s názvem „INFORMAČNÍ DEN UNIVERZITY KARLOVY“, na které se představí všech 17 fakult. Zájemci se zde dozvědí nejen podrobné informace o studiu a přijímacím řízení na tuto nejstarší a největší českou univerzitu, ale například i o možnostech ubytování či nabídce volnočasových aktivit. Cílem Informačního dne Univerzity Karlovy je usnadnit uchazečům o univerzitní studia jedno z nejdůležitějších životních rozhodnutí.


Informační den je určený všem zájemcům o studium na UK. Mohou se zde inspirovat při volbě svého dalšího studia a dozvědět kompletní informace o studijní nabídce UK. Na stáncích jednotlivých fakult se návštěvníci mohou zeptat na podrobnosti a podmínky studia (pro ak. rok 2011/2012), ubytování a řadu dalších informací, které jsou pro rozhodování o podání přihlášky na vysokou školu důležité. O studentském životě na UK si zájemci budou moci popovídat také přímo se současnými univerzitními studenty. Ti představí např. vlastní zkušenosti ze studijních pobytů v zahraničí apod. Možnosti zájmové činnosti a fungování studentských spolků budou zase prezentovat zástupci Studentské unie UK.


V průběhu celého dne pak budou probíhat zajímavé prezentace zástupců jednotlivých fakult. Pro všechny zájemce jsou připraveny informace o studiu v zahraničí či možnostech celoživotního vzdělávání.


Uchazečům se speciálními potřebami budou v průběhu celého dne k dispozici osobní konzultace. Zájemci obdrží informace o službách a podpoře znevýhodněných studentů, zajištěna bude i konzultace s jednotlivými zástupci fakult UK.


Informační den UK se koná v sobotu 20. listopadu v budovách Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty na Albertově v Praze 2 od 9:30 do 15:30 hod a je pro všechny návštěvníky zdarma.


Informace k programu zde.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:   
Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám