Informační den Univerzity Karlovy


V sobotu 20. listopadu 2010 proběhl v pražském areálu Albertov již osmý Informační den Univerzity Karlovy. Akci navštívilo téměř 3 tisíce středoškoláků a zájemců o studium.

Již tradičně měli studenti zájem zejména o informace týkající se studia v zahraničí a možnosti přijetí na studium bez přijímacího řízení. Novinkou je aktuální otázka bonifikací za státní maturity a profil absolventů.

„Dalším tématem, které budoucí studenty zajímá, je i otázka budoucího uplatnění po ukončení studia. Právě absolventi Univerzity Karlovy dosahují jednoho z nejlepších umístění na trhu práce v rámci České republiky,“ říká Václav Hájek, mluvčí Univerzity Karlovy.

Návštěvníci Informačního dne měli příležitost získat zevrubné informace nejen o studijních podmínkách a technickém zázemí Univerzity, ale i o studijních pobytech v zahraničí či o množství nabídek zájmové činnosti, kterou je možné při studiu využít a kterou prezentovali zástupci Studentské unie UK.

Informační den byl určený všem zájemcům o studium na UK, kteří tak měli příležitost dozvědět se kompletní informace o studijní nabídce, podrobnostech a podmínkách studia pro akademický rok 2011/2012, o ubytování nebo o studentském životě na UK. V průběhu celého dne pak probíhaly zajímavé prezentace zástupců jednotlivých fakult. Uchazečům se speciálními potřebami byly k dispozici osobní konzultace.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a téměř 190 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám