Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 3. prosince 2010, dopoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. prosince 2010, dopoledne


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Hach, Petr Just, Josef Staša, Jan Šatra


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze svého zasedání dne 23. listopadu 2010.

 2. Předsednictvo AS UK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK

  • návrh Rigorózního řádu PedF,

  • Protokoly o průběhu a výsledku voleb do AS UK na FF, MFF a LF HK,

  • modifikace návrhu dílčí změny Studijního a zkušebního řádu UK

  • stanovisko Legislativní komise k návrhům dílčích změn vnitřních předpisů UK

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

  Pan kancléř informoval o jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který na svém zasedání 2. prosince 2010 nedoporučil návrh Školského výboru na navýšení rozpočtu vysokých škol.

  Dále pan kancléř informoval, že ministerstvo školství oznámilo české konferenci rektorů, že při přípravě nového vysokoškolského zákona bude vycházet z kostelecké verze návrhu zákona terciárního vzdělávání.

 4. Předsednictvo AS UK jednalo o přípravě Slavnostního zasedání AS UK, které se bude konat dne 21. ledna 2011. Vzalo na vědomí informaci pana kvestora, že k příležitosti Slavnostního zasedání bude vyhotoveno 120 kusů faksimilí zakládací listiny Univerzity Karlovy ve vyšší kvalitě a 300 kusů faksimilí zakládací listiny Univerzity Karlovy v běžné kvalitě.

 5. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 3. prosince 2010 odpoledne na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám