Zápis ze zasedání předsednictva AS Uk dne 3. prosince 2010, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. prosince 2010, odpoledne


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Hach, Petr Just, Josef Staša, Jan Šatra


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK jednalo o přípravě Slavnostního zasedání AS UK, které se bude konat dne 21. ledna 2011. Na slavnostní zasedání budou pozváni bývalí rektoři, stávající prorektoři, děkani a předsedové akademických senátu fakult, členové Vědecké rady a Správní rady UK, předsedové Akademických senátu vysokých škol v ČR, stávající a nově zvolení členové AS UK a ředitelé odborů rektorátu. Program Slavnostního zasedání:

  1. Zahájení

  2. Proslov prof. Ivana Wilhelma, prvního předsedy AS UK,

  3. Proslov dr. Michala Svatoše, předsedy komise pro přípravu Statutu UK

  4. kulturní program.

  Předsednictvo AS UK pověřilo tajemníka AS UK, aby pro kulutrní program v průběhu Slavnostního zasedání AS UK zajistil a objednal Spirituál Kvintet.

 2. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční 10. ledna 2011 v 17:30 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám