Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 10. ledna 2011

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. ledna 2011, 17:30 hod.


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Hach, Petr Just, Josef Staša, Jan Šatra


Přítomni hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze svého zasedání dne 3. prosince 2010.

 2. Předsednictvo AS UK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK

  • návrh Dlouhodobého záměru UK

  • protokol o výsledku voleb do AS UK na PF

  • návrh Rigorózního řádu PedF

  Předsednictvo AS UK postoupilo návrh Rigorózního řádu PedF k projednání Legislativní komisi senátu.

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

 4. Předsednictvo AS UK stanovilo termín prvního zasedání v letním semestru akademického roku 2010/2011 na pátek 11. února 2011.

 5. Předsednictvo AS UK schválilo návrh programu řádného zasedání AS UK 21. ledna

  1. Zahájení, určení skrutátorů

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 3. prosince 2010

  3. Vystoupení J. M. pana rektora

  4. Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze

  5. Vnitřní předpisy fakult

  6. Informace z pracovních komisí

  7. Informace z rady vysokých škol

  8. Různé

 6. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 21. ledna 2011 v 13:30 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám