Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 1. února 2011

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. února 2011, 17:00 hod.


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Hach, Petr Just, Josef Staša, Jan Šatra


Přítomni hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze svého zasedání dne 10. a 21. ledna 2010.

 2. Předsednictvo AS UK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK.

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval předsednictvo o jednání Rady vlády pro výzkum vývoj a inovace, která projednávala Hodnocení výsledků výzkumu, návrh financování výzkumu, vývoje a inovací z veřejných zdrojů a penalizace výsledků výzkumu.

  Pan kancléř doplnil informaci o financování Akademie věd ČR, jejíž rozpočet výrazně narůstá.

  Dále pan kancléř informoval o přípravě rozpočtu UK.

 4. Předsednictvo AS UK schválilo návrh programu řádného zasedání AS UK 21. ledna 2011:

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 21. ledna 2011

  3. Zpráva o činnosti AS UK za období od 1. února 2010 do 31. ledna 2011

  4. Volba předsedy AS UK

  5. Volba místopředsedy AS UK

  6. Volba dalších členů předsednictva AS UK

  7. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora UK

  8. Smlouvy

  9. Informace z pracovních komisí

  10. Informace z Rady vysokých škol

  11. Různé

 5. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 11. února 2011 v 9:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám