Univerzita Karlova ocenila své studenty Bolzanovou cenou

Univerzita Karlova ocenila své studenty Bolzanovou cenou


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 24. února 2011 - Univerzita Karlova již posedmnácté předala vybraným studentům prestižní Bolzanovu cenu, která je udílena za vysoce objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, jež uchazeči zpracovali během svého studia. Ve třech kategoriích letos cenu získalo pět studentů.


V kategorii společenskovědní cenu získal PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D. za práci s názvem „Problémy legitimity státního a nadnárodního politického systému v teorii a praxi“ a Mgr. David Svoboda, Ph.D. za práci „Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského – Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části“. V kategorii přírodovědné si pro ocenění přišla Mgr. Lucie Ducháčková „Vlastnosti bipyridin-N,N´- dioxidů v plynné fázi“, cenu získal i Mgr. Petr Vítek, Ph.D., který byl oceněn za práci „Identification of Microbial Pigments in Evaporites Using Raman Spectroscopy: Implications for Astrobiology“. V lékařské kategorii získala Bolzanovu cenu Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D. s prací „Vývoj a validace nových HPLC metod pro stanovení biologicky aktivních látek v klinické praxi“.


„Mezi hlavní cíle, které si univerzita vytkla pro příští léta, patří podpora odborného rozvoje mladých pracovníků a studentů, zejména doktorského studia. Cílem je naučit je soustavné vědecké práci a zapojit je do kvalitních výzkumných projektů“, říká rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a dodává „V roce 2010 se dvěma mladým vědcům Univerzity Karlovy podařilo získat prestižní Starting grant Evropské výzkumné rady. Věřím, že právě Bolzanova cena je pro studenty motivací k navázání na podobné úspěchy třeba i na mezinárodním poli“.

Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již 17 let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. Komise pro tento ročník obdržela do soutěže celkem 39 prací, z toho 22 v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, 14 v kategorii přírodovědné a 3 v kategorii lékařské. Za dosavadních sedmnáct ročníků soutěže bylo uděleno 186 cen. Držitel ceny dostává diplom a finanční odměnu.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť

pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám