Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 11. února 2011, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. února 2011, odpoledne

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo AS UK sestavilo časový plán zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy takto: 25. března, 20. května, 14. října, 2. prosince 2011, 20. ledna a 10. února 2012.

  2. Předsednictvo AS UK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK.

  3. Předsednictvo AS UK potvrdilo volbu předsedů pracovních komisí AS UK. Předsedou ekonomické komise se stal doc. Miloš Rotter (MFF), předsedou legislativní komise se stal dr. Josef Staša (PF), předsedou sociální komise mgr. Marek Radecki (MFF), předsedou studijní komise mgr. Jan Šatra (PřF) a předsedou ediční komise se stal Marek Nečada (MFF).

  4. Předsednictvo projednalo návrh doc. Miloše Rottra (MFF) a jmenovalo ing. Pavla Vojáčka (RUK) extramurálním členem ekonomické komise.

  5. Předsednictvo projednalo návrh dr. Josefa Staši (PF) a jmenovalo bc. Petra Brezinu (FHS), mgr. Richard Chudoba (PřF), dr. Tomáše Jelínka (kancléř UK), dr. Michaela Kučeru (HTF), doc. Miloše Macháčka (FaF), dr. Oldřicha Řeháčka (PF) a mgr. Kateřinu Volnou (FF) extramurálními členy legislativní komise.

  6. Předsednictvo projednalo návrh mgr. Jana Šatry (PřF) a zařadilo dr. Vladislavu Kůželovou do emailové konference studijní komise.

  7. Předsednictvo projednalo žádosti senátorů omluvených ze zasedání senátu a jmenovalo mgr. Jakuba Jeřábka (FSV) členem ekonomické, legislativní a sociální komise; dr. Petra Pavlíka (FHS) členem ekonomické komise; a prof. Richarda Škábu (2.LF) členem legislativní komise.

  8. Předsednictvo AS UK se zabývalo otázkou podkladových materiálů při projednávání záměrů uzavření soukromoprávních úkonů a stanovilo systém předkládání materiálů. Návrhy smluv budou k dispozici na sekretariátu AS UK a na zasedání ekonomické komise senátu.

  9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 9. března 2011 v 18:00 na sekretariátu senátu.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám