Americký velvyslanec N. Eisen rozkrývá záznamy o svých československých předcích

Americký velvyslanec N. Eisen rozkrývá záznamy o svých československých předcích


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 www.cuni.cz


Tisková zpráva


23. března 2011


Ve středu dne 23. března 2011 navštívil Centrum vizuální historie Malach na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy na Malé Straně velvyslanec Spojených států pan Norman Eisen. S historií Centra a s archívem rozhovorů s pamětníky Holocaustu, které je možné v Centru prohledávat a zkoumat z mnoha hledisek, ho seznámil ředitel Ústavu formální a aplikované lingvistky MFF UK Jan Hajič, který Centrum zakládal.


Jakub Mlynář, koordinátor Centra, pak předvedl všem účastníkům návštěvy vyhledávací systém, ve kterém velvyslanec Eisen sám našel mnoho záznamů souvisejících s bývalými místy pobytu jeho rodiny - jeho matka Frieda se narodila v bývalém Československu a prošla koncentračním táborem v Osvětimi. Velvyslanec ocenil, že k tomuto jedinečnému archívu je nyní přístup i v Česku, zemi jeho působení, a zdůraznil, že existence tohoto archívu a možnosti, které nabízí pro výzkum nejen v oboru historických věd a jazykovědy, jsou „fascinující“.
O Centru vizuální historie Malach


Centrum vizuální historie Malach poskytuje místní přístup k rozsáhlému digitálnímu archívu Institutu USC Shoa Foundation pro vizuální historii. Jedná se o soubor bezmála 52 000 výpovědí přeživších a svědků holocaustu (o průměrné délce 2 hodiny), které byly během 90. let zaznamenány v 56 zemích a 32 jazycích. Archiv je dostupný prostřednictvím online rozhraní, které umožňuje uživatelům prohledávat a sledovat výpovědi podle konkrétního zájmu, a to s využitím indexu obsahujícího na 55 tisíc nejrůznějších klíčových slov. V češtině je přitom k dispozici více než 500 rozhovorů.


V prostorách Knihovny MFF UK na Malostranském náměstí 25 je připraveno 6 samostatných pracovních stanic s 12 pracovními místy, jejichž prostřednictvím může s archivem rozhovorů pracovat každý zájemce z řad akademické obce i nejširší veřejnosti. Uživatelské rozhraní je snadné a intuitivní, zároveň však dostatečně sofistikované. Kapacita a uspořádání Centra Malach umožňuje kromě individuální práce také organizované návštěvy skupin, například specializovaných studentských seminářů ze středních i vysokých škol až do 20 účastníků.


CVH Malach můžete také navštívit v rámci různých jednorázových akcí a setkání, které zde pořádáme. Pravidelně se koná promítání filmů a dokumentů nebo dny otevřených dveří. Jako vždy, také v těchto případech je CVH Malach přístupné každému zájemci o návštěvu. Aktualizovaný přehled připravovaných akcí lze rovněž nalézt na internetu. Centrum vizuální historie Malach je společným pracovištěm Knihovny MFF UK a Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK a z největší části je podporováno z rozpočtu Univerzity Karlovy.


V případě zájmu navštivte CVH Malach kdykoli v otevíracích hodinách (viz výše uvedené internetové stránky) nebo napište na e-mailovou adresu ( ).


Pokud máte zájem o fotografie z dnešní akce kontaktujte nás neprodleně na e-mailu: nebo na telefonu: 224 491 248.  (U fotografií prosím uveďte: Archiv CVH Malach).


Se srdečným poděkováním za váš zájem  o tuto akci


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:  +420 224 491 248


e-mail:  


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech se 625 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám