Týdenní Informační Přehled oddělení vnějších vztahů Univerzity Karlovy

Týdenní Informační Přehled oddělení vnějších vztahů Univerzity Karlovy


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz
TIP UK

Týdenní Informační Přehled oddělení vnějších vztahů Univerzity Karlovy

4. – 10. dubna 2011


Avizujeme

5. 4.

• Návštěva lichtenštejnského knížete Hanse-Adama II. na UK

o Na programu návštěvy knížete na UK je prohlídka Karolina, přijetí rektorem a prorektorem, prezentace knihy "Stát ve třetím tisíciletí“ – přednáška a diskuse se studenty FSV a FF.

o Připravujeme tiskovou zprávu ex-post, která bude zveřejněna 5. 4.


• Divadelní představení Obhajoba, které se uskuteční v rámci oslav 10. výročí založení fakulty (divadlo Disk), (Fakulta humanitních studií)


7. 4.

• Slavnostní zasedání Vědecké rady UK při příležitosti založení univerzity, udílení Ceny za prezentaci a tvůrčí počin

o Připravujeme tiskovou zprávu, která bude zveřejněna 7. 4.


• Uplyne 100 let od působení A. Einsteina na UK, 90 let od jeho Nobelovy ceny, (UK)

o Pro bližší informace o tomto výročí nabízíme kontakt na našeho odborníka


7. 4. – 28. 4.

• Absolvent 2011

Začíná cyklus přednášek pořádaných Informačně poradenským centrem (IPC UK). Projekt je určen studentům UK, pro které univerzita připravila tradiční sérii přednášek, seminářů a kurzů Absolvent. Studenti se zde naučí prezentovat, vyjednávat a připraví se na přijímací pohovor. Na programu je celkem 10 přednášek a seminářů, 3 dvoudenní kurzy a 1 jednodenní kurz.

o Stránky projektu: http://ipc1.cuni.cz/absolvent/

o Článek „Absolvent: Pojďte se naučit něco navíc!“

o http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10698.html


8. 4.

• Mezinárodní konference u příležitosti výročí 150 let narození Jiřího Gutha Jarkovského, (Fakulta tělesné výchovy a sportu)

o Připravujeme medailónek J. G. JarkovskéhoPřipravujeme

články, rozhovory, profily

univerzitního časopisu i-Forum (iforum.cuni.cz)

vše bude zveřejněno během příštího týdne na stránkách časopisu


• Rozhovor s Danielem Münichem

Vlnu kritiky si z akademických kruhů vysloužila představa Národní ekonomické rady vlády o změnách ve vzdělávání. „Není vůbec žádný důvod pro obavy. Je potřeba naopak jasně ukázat na konfliktní záležitosti. A to, že jsme sepsali své připomínky a předali je vládě, je jen začátek kampaně,“ říká Daniel Münich, ekonom vyučující v CERGE-EI, společném pracovišti Akademie Věd ČR a Univerzity Karlovy a spoluautor kapitoly Vzdělávání.


• Pedagogická činnost Františka Lexy na FF UK v Praze

V dubnu uplyne 92 let od chvíle, kdy František Lexa, čerstvě jmenovaný soukromý docent egyptologie na Univerzitě Karlově, předstoupil nedlouho po svých 43. narozeninách před studenty Filozofické fakulty a zahájil tak výuku egyptologie v češtině. Mimořádný význam měla zejména výuka démotštiny, protože ta se od r. 1934 po určitou dobu přednášela v celé Evropě jen v Praze.


• PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský se narodil před 150 lety

Český propagátor sportu, generální tajemník Mezinárodního olympijského výboru (1919-1923) a spoluautor olympijské charty. V letech 1900-1929 byl předsedou Českého a po vzniku republiky Československého olympijského výboru, spoluzakladatel a první předseda České amatérské atletické unie, předseda a redaktor Klubu turistů. Vystudoval filozofii v Praze, ze které získal doktorát, první udělený na české části Karlo-Ferdinandovy univerzity. Původním povoláním byl středoškolský profesor češtiny, francouzštiny a tělesné výchovy, dále autor povídek, románů a několika básní a překladatel z němčiny. Pracoval i jako ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka, kdy navrhl statut řádu Bílého lva, který dodnes propůjčuje nebo uděluje prezident republiky, zavedl úřadování na zámku v Lánech a vypracoval audienční řád.
Těšíme na váš zájem.

Pokud budete potřebovat více informací, podrobností a kontaktů, neváhejte nás prosím kontaktovat.


Za správnost


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má

17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť

pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám