Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 7. dubna 2011

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. dubna 2011, 9:00

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Jan Royt, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo AS UK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK.

  2. Předsednictvo AS UK diskutovalo o aktuální politické situaci a v souvislosti s projednávaným návrhem věcného záměru nového vysokoškolského zákona diskutovalo o možných krocích, které by měla Univerzita Karlova učinit.

  3. Pan kancléř informoval předsednictvo, že mimořádně se slavnostního shromáždění u příležitosti 663. výročí založení Univerzity Karlovy nezúčastní J. M. pan rektor. Důvodem neúčasti pana rektora je zasedání České konference rektorů v Olomouci. Oproti původním informacím se zasedání konference rektorů zúčastní také zástupci ministerstva školství. Diskutovat by se mělo zejména o záměru ministerstva průmyslu a obchodu, aby prostředky z operačních programů, které řídí ministerstvo školství (Věda a výzkum pro inovace a Věda a výzkum pro konkurenceschopnost) byly převedeny právě na ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo školství by tak mohlo přijít o desítky miliard korun. ČKR by dále měla jednat o rozdělování prostředků na vzdělávání v roce 2012, o rozpočtu na vědu v roce 2012 a stanovisku konference k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách.

    Pan kancléř dále informoval o vzniku pracovní oponentské skupiny k přípravě věcného záměru zákona o vysokých školách.

  4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 11. května 2011 ve 17:30 na sekretariátu senátu.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám