Stipendijní pobyty na National Institute of Child Health and Human Development (Bethesda, USA)

Nabídka stipendijního pobytu na National Institutes of Health/National Institute of Child Health and Human Development (Bethesda, USA).
Nabídka je určena studentům doktorského studijního programu (Ph.D.) lékařských fakult a přírodovědecké fakulty UK.

Kandidáti předloží na základě doporučení fakultní oborové rady děkanovi fakulty projekt svého výzkumu v oblasti biomedicíny a dalších lékařských oborů, děkan nominaci předá prorektorovi UK pro zahraniční vztahy a mobilitu, prof. Škrhovi.

V případě schválení projektu Univerzitou Karlovou i partnerskou institucí obdrží doktorand stipendium NICHD, které pokryje jeden až dva roky výzkumné práce pod vedením tamního školitele.
Kandidáti musí mít ukončený alespoň jeden rok doktorského studia a k výběrovému řízení předloží v angličtině životopis, vědecký záměr, výpis studijních výsledků za celé vysokoškolské studium a dva doporučující dopisy.


Nabídka se týká následujících výzkumných programů: gynaecology, bone and extracellular matrix branch, cell biology and metabolism, cellular regulation and metabolism, developmental and molecular immunity, developmental endocrinology and genetics, developmental neuroscience, genomics of differentiation, molecular medicine, perinatal research and obstetrics, physical biology, reproductive and adult endocrinology, nervous system development and plasticity, physical biochemistry.

Přihlášky lze podávat kdykoli v průběhu akademického roku.Bližší informace o NICHD se nacházejí na webové adrese http://www.nichd.nih.gov/

S případnými dotazy se obraťte na Janu Pištorovou z Odboru pro zahraniční vztahy RUK: jana.pistorova@ruk.cuni.cz tel: 224 491 304
Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám