Čestný doktorát pro otce nově koncipované terapie maligního melanomu

Čestný doktorát pro otce nově koncipované terapie maligního melanomu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 2. června 2011

Světově uznávanému expertu a zakladateli nově koncipované terapie maligního melanomu Prof. Patricku Anthony Rileymu udělila dnes ve Velké aule historické budovy Karolina Univerzita Karlova v Praze čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa lékařských věd. Slavnostního shromáždění, při příležitosti udělení čestného doktorátu, se zúčastnila celá řada osobností akademického i politického života.

„Emeritní profesor buněčné patologie University of London a ředitel Totteridge Institute for Advanced Studies, London Prof. Patrick Anthony Riley od osmdesátých let spolupracuje s Ústavem biochemie a experimentální onkologie 1. Lékařské fakulty UK,“ říká prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy a dodává: „Tato dlouhá a plodná spolupráce se zrcadlí ve společných publikacích i v první světové monografii věnované melanosomům, která vyjde v nakladatelství Wiley/Blackwell v červenci 2011“.

Vědecká komunita uznává prof. Rileyho jako světového experta a otce nově koncipované terapie maligního melanomu, jež vychází z metabolické specifičnosti pigmentových buněk. Terapie je založena na podávání strukturních analog tyrosinu, která jsou tyrosinasou přeměňována na cytotoxické chinony.

Prof. Riley také založil “The Quintox Group”, britskonizozemskočeské sdružení expertů spojených společným zájmem o cytotoxicitu chinonů. V rámci grantu EU byla realizována řada unikátních pokusů zaměřených na reakční chování chinonů. Výsledkem bylo mimo jiné přeformulování Raper-Masonova schematu, které 50 let popisovalo sled reakcí biosynthesy melaninů chybným způsobem. Dále je spoluzakladatelem European Society for Pigment Cell Research, spoluzakladatelem a prvním vícepresidentem International Federation of Pigment Cell Societies.

Professor Patrick Anthony Riley M.B., B.S., Ph.D., D.Sc., F.I.Biol., FRC Pathol. řadu let sdílel pracovnu s prof. Trevorem Slaterem, legendou výzkumu volných radikálů; společně publikovali sérii uznávaných článků věnovaných různým aspektům z oblasti patologického působení volných radikálů včetně jejich podílu na vzniku malignity. Společně formulovali hypothesu, že tvorba radikálů defektními mitochondriemi by mohla zodpovídat za genetickou variabilitu nádorových buněk a společně vysvětlili mechanismus vzniku retrolentární fibroplasie.

Titul DR.h.c. od Univerzity Karlovy v minulosti obdrželi například tito významní vědci a lékaři: prof. Dr. Ing. Otto Wichterle, DrSc., prof. Günter Blobel, prof. Paul Maxime Nurse, prof. Dr. Robert F. Furchgott, prof. Torsten Nils Wiesel, M.D., prof. Dr. Ferid Murad, prof. James Dewey Watson či prof. Dr. Louis J. Ignarro.


Přehled udělených titulů Dr.h.c.:

http://www.cuni.cz/UK-112.html


POZNÁMKA: Pokud máte zájem o portrétní fotografie oceněného z dnešního slavnostního udělení čestného doktorátu ve větším rozlišení, neváhejte nás kontaktovat – fotografie vám rádi poskytneme, zdroj: http://iforum.cuni.cz/

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má

17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť

pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám