Roboti po devadesáti letech opět ožijí v Praze

Roboti po devadesáti letech opět ožijí v Praze


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 13. června 2011

Před devadesáti lety uslyšel svět poprvé slovo Robot. Stalo se tak na slavnostní premiéře hry Karla Čapka R.U.R. v Národním divadle. Jak se nám podařilo toto slovo naplnit a přiblížit realitě se mohou dozvědět účastníci konference Eurobot 2011, kterou pořádá Univerzita Karlova v Praze ve dnech 15. až 17. června.

První den konference je volně přístupný veřejnosti a kromě přednášky o již zmíněném výročí se návštěvníci dozvědí, jak daleko se dostalo lidstvo při snaze o vytvoření umělé inteligence nebo jakým způsobem dnes využíváme robotiku při vzdělávání, zábavě i v čistě praktických oborech lidské činnosti. Součásti akce jsou i praktické ukázky některých vyspělých technologií, například bude možné obdivovat, co dovede RepRap tiskárna, která umí tisknout ve 3D. RepRap vytváří skutečné trojrozměrné předměty na rozdíl od běžných tiskáren, které tisknou pouze na papír. Také bude možné pozorovat, jak roboti soutěží ve hře „Šachovaná“ a jak se orientují v reálném světě.

Konference Eurobot 2011 se primárně zaměřuje na výzkum a vzdělávání v robotice. Kromě prezentace výsledků práce účastníků je jedním z hlavních cílů též navázání kontaktů a spolupráce mezi účastníky. Těmi totiž jsou jak studenti a akademičtí pracovníci, tak výzkumníci z průmyslu. „V dalších dnech jsou na programu například přednášky o lokalizaci robotů, vývoji v oblasti humanoidní robotiky a také o různých způsobech výuky robotiky a technických věd na prestižních světových univerzitách. Jako v předchozích letech pak očekáváme i řadu diskusí mezi samotnými účastníky,“ říká RNDr. David Obdržálek z Katedry softwarového inženýrství MFF UK, který je jedním z hlavních organizátorů konference.

Již 4. konference Eurobot je organizovaná ve spolupráci s mezinárodní Asociací Eurobot, která řadu let pořádá soutěž Eurobot Autonomous Robot Contest. Pozvaní řečníci jsou světově uznávané kapacity ve svém oboru. V minulých letech na konferenci například přednášeli ředitel laboratoří PRISMA v Neapoli Bruno Siciliano, ředitel japonského Humanoid Robotics Institutu Atsuo Takanishi nebo švýcarský astronaut Claude Nicollier Mezi nejznámější letos pozvané hosty patří Ivan M. Havel, který se ve své přednášce zamyslí nad zrychlujícím se rozvojem výpočetních a informačních technologií. Přednášky pro veřejnost se uskuteční 15. 6. na půdě Matematicko fyzikální fakulty UK (Malostranské náměstí 25, Praha 1) od 10 do cca 17:30 hodin.

Celý program konference naleznete zde.
Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských přes 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám