Postup UK na devíti fakultách, na kterých se dne 16.6. budou konat přijímací zkoušky, v souvislosti s dopravní stávkou

Postup UK na devíti fakultách, na kterých se dne 16.6. budou konat přijímací zkoušky, v souvislosti s dopravní stávkou

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


14. června 2011


1/ Následující fakulty přijímací zkoušky v termínu 16/6 neruší, v případě dopravní stávky  bude uchazeč automaticky omluven, pokud se nedostaví, a může se zúčastnit náhradního či nového termínu přijímacích zkoušek: 


ETF:                23/6 a 1/7 (náhradní termíny)


1.LF:               18/6 (nový termín), 30/6 (náhradní termín)


2.LF:               21/6 (nový termín), 28/6 (náhradní termín)


FF:                  nové termíny jsou stanoveny dle jednotlivých oborů, uchazečům již byly rozeslány hromadné e-maily s termíny: 14/6, 15/6  a 17/6 (doporučujeme sledovat fakultní web), v nejnutnějších případech je uchazečům nabízen náhradní termín 27/6 – 29/6.


FHS:               29/6 (náhradní termín)2/ Fakulty UK, které ruší termín 16/6:


KTF 2. kolo řádného termínu dne 16/6 ruší, přesouvá jej na termín 22/6, náhradní termín (pro obě kola) bude dne 30/6.


PF ruší termín příjímacího řízení do doktorského studia dne 16/6, stanoven náhradní termín 27/6.


PedF ruší termín 16/6, náhradní termín stanoven na 21/6 a 22/6.


HTF ruší termín pro ústní pohovory dne 16/6,  náhradní termín stanovuje  na  17/6, uchazeči mají dále možnost požádat e-mailem o náhradní termín přijímací zkoušky (30/6).


HTF ruší termín příjímacího řízení do doktorského studia dne 16/6, stanoven nový termín 22/6, náhradní termín 28/6.


Univerzita Karlova děkuje za pochopení a doporučuje všem uchazečkám a uchazečům o studium na UK sledovat webové stránky UK a stránky fakult.


Informace k termínům státních závěrečných zkoušek (SZK) a k dalším zkouškám probíhajícím na UK v termínu 16/6, v souvislosti s dopravní stávkouRektor UK prof. Václav Hampl vyzval děkany fakult, aby zvážili, zda jsou schopni organizačně a personálně zajistit konání státních zkoušek, dílčích zkoušek a dalších kontrol studia plánovaných na čtvrtek  16. června 2011.

Příslušné informace by měly být dotčeným studentům individuálně sděleny, nebo zveřejněny na webových stránkách fakult.

Rektor UK současně vyzval děkany, aby postupovali maximálně vstřícně vůči studentům, kteří se z termínu zkoušky plánované na 16. června omluví z relevantního důvodu daného dopravními komplikacemi v souvislosti se stávkou.
Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:                    +420 224 491 248

e-mail:                      

Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám