Budoucí lékaři mají nové útočiště na Plzeňské

Budoucí lékaři mají nové útočiště na Plzeňské

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 15. června 2011

V pátek 17. 6. 2011 ve 13,00 hod bude slavnostně otevřena nová budova teoretických ústavů 2. lékařské fakulty UK na adrese Plzeňská 221/130. Na místě bývalých vojenských budov, kde se dříve povinně školily stovky pražských vysokoškoláků v rámci tzv. vojenské přípravy, vyrostla nová moderně vybavená budova Univerzity Karlovy v Praze.

Jde o mimořádnou událost, protože je to de facto první nová budova, která bude svěřena do správy 2. lékařské fakulty (zatím měla 2. LF UK svěřeny do správy pouze prostory UK bývalých vojenských budov a užívala prostory v pronájmu). Původní budovy bývalé vojenské katedry navíc zachvátil v roce 2004 požár, který jednu budovu zcela zničil a ostatní značně poškodil. Budovy tak musely být strženy a univerzita se na jejich místě rozhodla vystavět nový výukový pavilon. První etapa výstavby byla zahájena v listopadu 2008 a dokončena o dva roky později. V rámci druhé etapy bylo v roce 2010 zakoupeno vybavení a provedeny úpravy, jež vedly k nezbytnému technologickému oživení nové budovy teoretických ústavů.

V nové budově jsou dnes teoretické ústavy 2. LF UK v Praze: Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav lékařské chemie a biochemie, Ústav biofyziky, Ústav histologie a embryologie a Ústav biologie a lékařské genetiky. Studenti a pedagogové mohou využívat k výuce velký přednáškový sál a mnoho učeben a laboratoří. Výstavbou nové budovy tak získala 2. lékařská fakulta celkem 1 692 m2 plochy určené k výuce budoucích lékařů. Náklady na stavbu budovy činily cca 143 mil. Kč, z toho cca 118 mil. Kč pokryla dotace MŠMT.

Zatěžkávací zkoušku v podobě zkušebního provozu už má nová budova za sebou, v pátek 17. 6. proběhne její oficiální otevření a zahájení plného provozu. Této významné akce se zúčastní rektor UK, prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Součástí slavnostního aktu bude vernisáž výstavy obrazů a fotografií pedagogů a studentů fakulty. Na večerní hodiny je naplánován do klubu „Dr. Voják“ a přilehlých venkovních prostor (na stejné adrese) už zavedený hudební festival MotoLFest, na němž vystoupí například kapely Bílá nemoc a Školení sester, které, jak už jejich název napovídá, mají blízko k 2. lékařské fakultě a nemocnici v Motole.


Další informace na, telefon: 22443 5800 (sekretariát 2. LF)


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských přes 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám