Prorektor Univerzity Karlovy obdržel Řád důstojníka Akademických palem

Prorektor Univerzity Karlovy obdržel Řád důstojníka Akademických palem


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 24. června 2011

Prorektor Univerzity Karlovy prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., převzal ve čtvrtek 23. června z rukou velvyslance Francouzské republiky v ČR Pierra Lévyho Řád důstojníka Akademických palem. Profesor Štech byl navržen na vyznamenání pro dlouhodobou aktivitu, jíž přispívá k rozvoji česko-francouzské spolupráce. Zvláště pak za jeho zásluhy z oblasti vědecké a univerzitní spolupráce a za jeho přispění k rozvoji intelektuálního dialogu mezi Českou republikou a Francouzskou republikou.

Jako bývalý žák Carnotova lycea v Dijonu, je profesor Štech jedním z nejdynamičtějších aktérů francouzko-české vědecké a univerzitní spolupráce. Ve svém oboru, psychologii a pedagogické psychologii, navázal úzké kontakty s francouzskými kolegy a pravidelně ve Francii publikuje. „V roce 1970 se mi podařilo získat stipendium do československé sekce na Carnotově lyceu v Dijonu. Během pobytu jsem se do této země zamiloval, ale neztratil jsem současně kritický odstup,“ říká profesor Štech a dodává: „Pozoroval jsem zvláštnosti a slabůstky Francouzů a neustále jsem vše porovnával s českou kulturou, což mi umožnilo ujasnit si přednosti obou kultur.“

Jako prorektor Univerzity Karlovy podporuje prof. Štech všechny iniciativy snažící se prohloubit kontakty s francouzským univerzitním světem. Hrál důležitou roli při zahájení spolupráce Coll?ge de France s Univerzitou Karlovou a v roce 2008 při organizaci významného kolokvia o budoucnosti Evropy, jehož účastníkem byl i bývalý prezident Václav Havel stejně jako přední čeští politici a intelektuálové. A v neposlední řadě je aktivním propagátorem francouzského vzdělávacího modelu, zvláště jeho požadavku rovnosti.


Řád Akademických palem je určen k ocenění zásluh univerzitních pracovníků za jejich významnou činnost v oblasti školství nebo za podíl na rozvoji mimoškolního a odborného vzdělání. Mimo univerzitní rámec mohou být rovněž vyznamenaný osoby za významné zásluhy v oblasti školství či kultury. Řád má tři stupně: rytíř, důstojník a komandér, což je stupeň nejvyšší. Vyznamenání bylo ustaveno císařským dekretem dne 17. března 1808. Dekret z roku 1955; který byl pozměněn dekretem číslo 2002–563 dne 19. dubna 2002, nahradil původní vyznamenání (důstojník Akademie nebo důstojník veřejného vzdělávání) Řádem Akademických palem, který je spravován Radou a předsedán ministrem školství.


Celý rozhovor s profesorem Štechem, který vznikl při příležitosti udělení řádu, si můžete přečíst na stránkách univerzitního časopisu iForum.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských přes 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám