Univerzita Karlova drží pozici mezi 1,5% nejlepších světových univerzit

Univerzita Karlova drží pozici mezi 1,5% nejlepších světových univerzit


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 16. srpna 2011 – Univerzita Karlova v Praze patří mezi 1,5% nejlepších výzkumných univerzit na světě a opětovně potvrdila své postavení nejlepší české univerzity. Šanghajský žebříček srovnává každoročně 2 000 nejlepších světových univerzit z celkového počtu 17 000 vysokých škol, a to podle jejich výsledků ve vědě a výzkumu.

Univerzita Karlova je jedinou českou vysokou školou, která se pravidelně objevuje v první pětistovce žebříčku (vždy zaujímá místo v kategorii 201. – 300.). „Univerzita touto pozicí potvrzuje své dominantní postavení mezi českými univerzitami, stabilně se mezi nejlepšími světovými univerzitami umísťuje již po dobu pěti let,“ řekl Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy.

Prvenství z minulého i předminulého ročníku suverénně obhájila Harvardská univerzita. V nejlepší dvacítce je celkem sedmnáct amerických univerzit (vedle Harvardu například také Berkeley, Stanford, Princeton či Yale) a tři univerzity britské (Cambridge, Oxford a University College London). Z univerzit ze zemí střední a východní Evropy se jich umístilo devět mezi prvními pětisty: lépe uspěla pouze Moskevská univerzita (na 74. místě), srovnatelně (ve třetí stovce) Petrohradská univerzita spolu s Univerzitou Karlovou, ve čtvrté stovce maďarské Univerzity v Szegedu a Eotvos Lorand University, a dvě polské univerzity – Varšavská a Jagelonská, v páté stovce pak Ljublanská (Slovinsko) a Záhřebská (Chorvatsko). Mezi univerzitami ze zemí střední a východní Evropy zaujímá Univerzita Karlova 2. – 3. místo.

Jak již UK v minulých letech prezentovala, je její prioritou dostat se do první dvoustovky. „Je však bohužel zřejmé, že univerzity ve střední a východní Evropě mají nepochybně mnohem menší finanční zázemí než univerzity v Evropě západní. O financování univerzit amerických a japonských raději nemluvě,“ dodal Václav Hampl, rektor UK.

Šanghajský žebříček – tedy Academic Ranking of World Universities (www.arwu.org) – je sestavován šanghajskou univerzitou Jiao Tong od roku 2003. Je založen na kritériích, jejichž hodnota nezávisí na individuálním názoru posuzovatele. Mezi kritéria hodnocení patří např. počet absolventů a zaměstnanců univerzity, kteří získali významná ocenění jako je Nobelova cena nebo Fields Medal (ocenění udělované vědcům v matematických oborech Mezinárodním kongresem matematické unie). Sleduje také citace výzkumníků v odborném tisku, počet publikací v databázích Science Citation Index-expanded (SCI) a Social Science Citation Index (SSCI).


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských přes 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám