Slavnostní zakončení 55. běhu Letní školy slovanských studií

Slavnostní zakončení 55. běhu Letní školy slovanských studiíUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve čtvrtek 25. srpna 2011 v 15.00 ve Velké aule staroslavného Karolina byl za účasti prorektora Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc., slavnostně zakončen 55. běh Letní školy slovanských studií, kterou organizuje Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty. Letošní jubilejní ročník byl slavnostně zahájen v sobotu 30. července 2011 a zúčastnilo se ho celkem 175 studentů (137 interních a 38 externích) z 39 zemí.

Studenti Letní školy absolvovali kurzy českého jazyka, které byly rozděleny do čtyř stupňů podle úrovně jazykových znalostí. Pro začátečníky a mírně pokročilé se výuka realizovala v angličtině, němčině, francouzštině a na základě slovanských jazyků. Pokročilí studenti měli možnost zdokonalovat své znalosti ve specializovaných kurzech – mohli si zvolit konverzační hodiny o české literatuře a kultuře nebo seminář českých reálií.

Nabídku doplňovaly tři přednáškové cykly: jazykovědný, literárněvědný a kulturněhistorický. Pro studenty, kteří se s češtinou teprve seznamují, byly připraveny přednášky o české historii, umění a kultuře vedené v angličtině a němčině.

Mezinárodní slavistické a bohemistické veřejnosti se tak představila řada našich vynikajících odborníků, kteří působí na Filozofické fakultě a na dalších fakultách Univerzity Karlovy, ale i v akademických ústavech a jiných kulturních institucích.

V rámci jubilejního 55. běhu Letní školy slovanských studií probíhalo ve dnech 15.–20. srpna VI. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí. Celkem na sympoziu zaznělo 29 referátů předních zahraničních i českých vysokoškolských učitelů. Konference měla tři hlavní tematické okruhy:

1. Česká kultura a její reflexe v sociokulturní kompetenci studentů češtiny pro cizince;

2. Zkušenosti z implementace tzv. boloňského procesu do výuky češtiny pro cizince;

3. Čeština jako cizí jazyk pro 21. století.

Živá diskuse a přátelská atmosféra doprovázely i závěrečné setkání účastníků sympozia na zámku v Lužanech, které se uskutečnilo na pozvání představitelů nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Na jazykovou výuku a přednášky již tradičně navazoval bohatý kulturní a společenský program. Odpoledne se účastníci letošního jubilejního běhu např. vydali na procházku kolem pražských divadel či na Vyšehrad, navštívili Stavovské divadlo a výstavu Antonín Dvořák v Českém muzeu hudby nebo si prohlédli Valdštejnský palác, sídlo Senátu České republiky.

Hudební večery, filmová představení a výuka českých písní v klubovně koleje tvořily večerní program. Každou sobotu a neděli si studenti vybírali ze dvou tras výletů, které směřovaly do zajímavých regionů Čech. Účastníci se seznámili s Rožmberky a Českých Krumlovem, navštívili Hradec Králové, Kutnou Horu, Český ráj a místa českého literárního místopisu (Čapkovu Strž, Haškovu Lipnici, Havlíčkův Brod).

Studenti budou odjíždět domů s novými poznatky o českém jazyce, literatuře, kultuře a historii. Stejně jako v minulých bězích Letní školy slovanských studií se podařilo naplnit přání, aby se čeština alespoň pro jeden měsíc stala jazykem světovým, jazykem přátelství, tolerance a porozumění.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám