Pro přežití češtiny je důležitá kvalita a dostupnost odpovídajících jazykových technologií

Pro přežití češtiny je důležitá kvalita a dostupnost odpovídajících jazykových technologií


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 23. září 2011 – Univerzita Karlova v Praze  vydává při příležitosti Evropského dne jazyků, a v rámci série 30 „bílých  knih“ o sociální, ekonomické a technologické situaci jednotlivých jazyků v  moderní Evropě, zprávu o stavu češtiny. Bílá kniha češtiny ukazuje, že  kvalita a dostupnost odpovídajících jazykových technologií pro češtinu se  mohou v dnešním digitalizovaném světě stát klíčovými pro její dlouhodobé  přežití.

Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) při Matematicko-fyzikální fakultě  Univerzity Karlovy v Praze, který Bílou knihu češtiny ve spolupráci  s některými dalšími technologickými a jazykovými pracovišti v České  republice připravil v rámci celoevropské iniciativy A Network of  Excellence forging the Multilingual Europe Technology Aliance (META-NET) poukazuje také na to, že byť existuje  velmi kvalitní a propracovaný český syntaktický jazykový korpus a příslušné  analytické softwarové technologie na světové úrovni, velikostí tento zdroj  dat stále zaostává za jazykovými korpusy pro velké jazyky.

Více  pozornosti a podpory je také třeba zajistit pro sémanticky orientované  oblasti jazykových zdrojů, aby na nich založený další výzkum mohl  významně a rychleji pokročit. Česká lokalizace je ve velkých informatických  systémech a produktech standardem, avšak i přes silný a mnohostranný výzkum, v českém prostředí je průmysl  používající jazykové technologie či přímo na ně specializovaný roztříštěný a  existuje pouze v omezené míře. Autoři dále poukazují na potřebu  konzistentnější podpory, aby bylo možné jazykové technologie lépe  standardizovat, udržovat a propojovat, čímž by se mohla spolupráce  s průmyslem zlepšit.

Evropským dnem jazyků, pořádaným od roku 2001 každoročně 26. září, chce Evropská unie  podporovat občany všech 27 členských států v úctě k různorodosti svých  jazyků. Cílem Evropského dne jazyků je nejen vyzdvihnout důležitost  jednotlivých jazyků v naší společnosti, ve které znalost světových jazyků  hraje stále větší roli v životě každého člověka, ale také zdůraznit  jazykovou vybavenost jako ekonomický přínos, spočívající například ve větší  mobilitě pracovních sil. Bílé knihy  jazyků připravené v rámci iniciativy META-NET popisují jazykové  technologie a jejich stav v moderní Evropě a zdůrazňují jejich zásadní roli  při podpoře a šíření vícejazyčnosti v každodenním životě i při jazykové  výuce.

Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) při Matematicko-fyzikální fakultě  Univerzity Karlovy v Praze, je světově vysoce uznávané výzkumné  pracoviště, na kterém se intenzivně a dynamicky rozvíjejí informatické i  lingvistické složky jazykových technologií. Více než 40 vědeckých pracovníků  a studentů v něm pracuje na tom, aby čeština zůstala z jazykovědného i technologického hlediska stálou součástí tzv. krajiny jazyků v moderní  Evropě. Jako člen iniciativy META-NET je ÚFAL MFF UK jedním z uzlů  celoevropské špičkové sítě zaměřené na péči o základy mnohojazyčné evropské  informační společnosti.

Série Bílých knih jazyků META-NET je zveřejněna na adrese:


http://www.meta-net.eu/whitepapers


Kontaktní osoba pro další informace:

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.


email ,

http://www.meta-net.euZa správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla  založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v  Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších  pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí  činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních  účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita  je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení  vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem  bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před  druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800  zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK  studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR,  kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566  studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000  studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000  studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje  přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší  nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje  přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s  prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450  bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními  univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám