Jaký vliv měla Praha na dílo Alberta Einsteina?

Jaký vliv měla Praha na dílo Alberta Einsteina?


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36                                                          

www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha,  22. září 2011 – Před  sto lety přijel do Prahy Albert Einstein a zastával tu po šestnáct měsíců řádnou  profesuru matematické fyziky na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě. Jaký  vliv měl Einstein na pražské vědecké a kulturní kruhy a naopak jaký vliv měla  Praha na Einsteina? Na tyto otázky budou hledat odpověď vědci na konferenci Universities in Central Europe - Crossroads  of Scholars from All Over the World. Vedle toho se bude konference  věnovat mobilitě vědců mezi univerzitami od osvícenství do současnosti a  fenoménu hostujících profesorů ve vztahu ke středoevropskému geografickému  prostoru a zdejším univerzitám.

Konference Universities in Central Europe -  Crossroads of Scholars from All Over the World se uskuteční ve dnech 29. září až 1. října letošního roku v  Praze v Karolinu (Ovocný trh 3, Praha 1). Mezinárodní konferenci pořádá  Ústav pro dějiny UK a archiv UK ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a  techniky, Kabinetem dějin vědy ÚSD AV ČR a kolegy ze Slovenska, Polska a  Maďarska. Podporu konferenci poskytl Mezinárodní Visegradský fond.  Spoluorganizátorem akce je i Evropská společnost pro dějiny vědy, jejíž  předsedkyně je v současné době doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc.

Úvodní  projev na téma nevynucené migrace vědců mezi univerzitami přednese doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.,  ředitel Ústavu dějin UK a archivu UK v Praze a předseda Společnosti pro  dějiny věd a techniky. Sekci věnovanou Einsteinovu pražskému pobytu povede prof. Dieter Hoffmann, z berlínského  Max-Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte ve spolupráci s odborníky z  řady zemí světa, kteří se věnují studiu Einsteinova vědeckého odkazu. Hlavním  řečníkem sekce o mobilitě vědců bude prof.  Mitchell G. Ash, působící na vídeňské univerzitě a autor řady publikací,  zaměřených na vědeckou mobilitu. Probírat se budou důvody dobrovolného  putování vědců mezi univerzitami, kritéria významnosti univerzit a osobní  vliv některých osobností na budování oborů v daných učených prostředích.

Konference je volně otevřena studentům všech stupňů škol a mladým graduovaným vědcům.  Web konference je spuštěn na http://dvt.hyperlink.cz/uce/index.htm. Informace o účasti a dalších akcích spojených  s konferencí jsou k dispozici na e-mailové adrese milada.sekyrkova@ruk.cuni.cz, popř. tel. 224 491 468.

Pozvánka

Zástupci médií jsou zváni na setkání  s vedoucími činiteli, popř. dalšími účastníky konference v Karolinu  v pátek 30. září v 10.30 hod ve foyeru před Malou aulou  v Karolinu (Ovocný trh 3, Praha 1, 1.patro).


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248


e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla  založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v  Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších  pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí  činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních  účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita  je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení  vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem  bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před  druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800  zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK  studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR,  kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566  studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000  studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000  studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje  přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší  nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje  přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s  prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450  bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními  univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám