Projektové vyučování v chemii tématem mezinárodní studentské konference

Projektové vyučování v chemii tématem mezinárodní studentské konference


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 20. října 2011 – Mezi akce, které probíhají v rámci letošního Mezinárodního roku chemie, patří také mezinárodní studentská konference Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech, kterou pořádá na půdě Pedagogické fakulty UK Katedra chemie a didaktiky chemie ve dnech 20. – 21. 10. 2011 vždy od 9:00 hod.

Tématem konference je rozvíjení přístupů k projektovému vyučování jakožto formě, která je v současnosti povinně zařazovaná do výuky na všech typech škol. Snahou je také navázat akademické kontakty a spolupráci v této oblasti (program viz oficiální stránky konference)

Jedná se již o 9. ročník studentské konference, na které se podílejí nejen studenti Katedry chemie PedF UK, ale také studenti učitelství z Přírodovědecké fakulty UK, i z dalších českých univerzit (Ostrava, Olomouc, Hradec Králové) a účastní se jí také jejich vyučující – didaktici chemie a kolegové ze zahraničí (Slovensko, USA, Finsko).

Na konferenci představí studenti práce jednak teoretického charakteru (zpravidla studenti doktorského studia), studenti bakalářského nebo magisterského studia zde budou prezentovat své návrhy projektového vyučování. Výstupem konference je tištěný sborník abstraktů a elektronický sborník celých textů, který vyjde v prosinci. Pro mnohé studenty půjde o jejich první účast na vědecké konferenci a publikování odborného textu – tedy o jakýsi pomyslný akademický start.

Mezinárodní rok chemie (International Year of Chemistry, IYC) byl vyhlášen mezinárodní organizací UNESCO a Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC.

Po předchozím přihlášení jsou vítáni i pasivní účastníci z řad učitelů chemie a biologie (nutno se ohlásit na )

Kontakt pro média:

Mgr. Martin Rusek

Katedra chemie a didaktika chemie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

martinrusek.webnode.cz

tel.: +420 728 669584


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám