Univerzita Karlova hostí mezinárodní setkání 22 univerzit

Univerzita Karlova hostí mezinárodní setkání 22 univerzit

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 10. listopadu 2011 – Univerzita Karlova hostí ve dnech 10. – 12. listopadu 5. výroční setkání Mezinárodního fóra veřejných univerzit International Forum of Public Universities (IFPU) / Forum international des universités publiques (FIUP). Hlavním posláním organizace, která sdružuje 22 veřejných univerzit v Evropě, Asii, Africe, v Severní a Jižní Americe, je spolupráce v oblasti doktorského a vědeckého výzkumu.

„Setkání zástupců univerzit sdružených v IFPU má výhodu okamžité výměny názorů o problémech, které se týkají např. financování výzkumu na univerzitách v příslušných zemích, možnosti výměn studentů doktorského studia a vědeckých pracovníků, ale zejména možností bezprostřední spolupráce v určitých oblastech,“ říká prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor Univerzity Karlovy pro zahraniční vztahy a mobilitu a zároveň člen výboru IFPU/FIUP. Fórum podporuje nové formy spolupráce, organizování kurzů, seminářů, školících programů. Napomáhá k vytvoření meziuniverzitních vědecko-výzkumných skupin zaměřených na nadnárodní problémy, jako je životní prostředí nebo veřejné zdraví. Sídlo Fora se nalézá v Montrealu. V čele stojí prezident prof. Didac Ramirez-Sarrió z Univerzity Barcelona. Součástí vedení je i pětičlenný výbor. V roce 2009 byl jmenován členem Výboru společnosti prof. MUDr. Jan Škrha, prorektor UK.

UK přijala členství v nově vzniklé mezinárodní nevládní organizaci v roce 2007, a stala se tak jednou ze zakládajících univerzit. K přijetí za člena došlo na ustavujícím zasedání organizace v říjnu roku 2007 na univerzitě Montréal.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám