Univerzita Karlova pořádá Informační den

Univerzita Karlova pořádá Informační den


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 11. listopadu 2011 – Všichni zájemci o studium na Univerzitě Karlově by měli zpozornět. Univerzita Karlova pro všechny zájemce o studium na jedné z nejstarších světových univerzit připravila na sobotu 12. listopadu Informační den Univerzity Karlovy.

„Univerzita Karlova má akreditováno více než 300 studijních programů s 566 studijními obory, takže všem zájemcům o studium u nás Informační den vřele doporučuji,“ říká prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy a dodává: „Po celý den je pro návštěvníky připraven také zajímavý doprovodný program plný užitečných informací. Otevřeme botanickou zahradu, Chlupáčovo muzeum a Centrum vizuální historie Malach“.

Během Informačního dne univerzity Karlovy se v pražském areálu Albertov od 9.30 do 16 hodin představí všech 17 univerzitních fakult. Můžete se zde inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce naší největší univerzity. Na stáncích jednotlivých fakult se dozvíte podrobnosti týkající se přijímacího řízení pro příští akademický rok (2012/2013), podmínek studia, možností ubytování a množství dalších informací důležitých při rozhodování o podání přihlášky na vysokou školu. Univerzita Karlova také nabízí v rámci celoživotního vzdělávání řadu přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a k maturitě, které vám pomohou co nejefektivněji vstřebat a použít informace potřebné k jejich úspěšnému zvládnutí. Potřebné informace zde získají rovněž studenti se speciálními potřebami.

Celý den bude probíhat i zajímavý a pestrý doprovodný program. Můžete se tak dozvědět, jaké možnosti univerzita nabízí pro zájemce o zahraniční stáž či praxi. Kromě jiného se Vám představí též Studentská unie UK, jež Vás prostřednictvím informačních stánků a přednášky o studentských aktivitách na UK seznámí se svými projekty a s činností studentských spolků a klubů, které na univerzitě působí. Dozvíte se tak mnoho o tom, jaký studentský život na UK vlastně je, a proniknete do široké nabídky zájmové činnosti. Univerzita Karlova v Praze je také velmi významnou vědeckou institucí – a to nejen v České republice. Na samotné vědecké činnosti se samozřejmě podílejí i její studenti. Ve sledu krátkých prezentací s názvem Studenti a věda vás někteří z nich seznámí se svými vědeckými projekty.

Pro rodinné příslušníky a doprovod je otevřena v sobotu 12. listopadu také Botanická zahrada UK, Chlupáčovo muzeum historie Země či Centrum vizuální historie Malach.


Více k tématu zde:

www.informacniden.cuni.cz


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám