Ulovte si svého chemického bobříka s Univerzitou Karlovou

Ulovte si svého chemického bobříka s Univerzitou Karlovou

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 23. listopadu 2011 – Rádi soutěžíte? Pokud ano, můžete se zúčastnit hry Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Chemický bobřík a pokusit se ulovit pět chemických úkolů – „bobříků".

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy pořádá pro všechny zájemce zábavnou hru Chemický bobřík. Jestliže navštívíte PřF UK v úterý 28. 11. mezi 14:00 – 18:00 (registrace do 17:00), čeká Vás 5 zajímavých různorodých chemických úkolů – „bobříků". Budete například syntetizovat chemickou látku, analyzovat neznámý vzorek, popřípadě řešit různé hlavolamy, dělat experimenty atd. Po splnění daného bobříka obdrží účastník do své karty, kterou dostane při vstupu, razítko potvrzující, že daný úkol byl splněn. Po získání dostatečného množství razítek obdrží účastník, zjevně schopný chemik, malý dárek a razítko velkého chemického bobříka. Hra má dvě úrovně, pro chemiky začátečníky a pokročilé chemiky.

Podrobnosti naleznete zde: www.studiumchemie.cz/rokchemie

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám