Praha alchymistická s Univerzitou Karlovou

Praha alchymistická s Univerzitou Karlovou


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 24. listopadu 2011 – Chcete se na chvíli stát alchymisty? Nedá Vám spát tajemství pražského golema, rádi byste jej našli a možná i oživili? Víte, co doktoru Faustovi slíbil ďábel, a prodali byste mu za to Vy svou duši? Máte rádi přírodní vědy a při tom Vás zajímá i jejich historie? Pokud ano, pak je tu pro Vás kurz Praha Alchymistická!

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy pořádá v termínech 29. 11. a 9. 12 pro všechny zájemce kurz Praha Alchymistická. Pokud se kurzu Praha alchymistická zúčastníte, podíváte se na místa spjatá s alchymií a historií přírodních věd, zábavnou soutěžní formou si zopakujete své znalosti z jejich dějin a na konci exkurze se v laboratoři podíváte na několik pokusů, připomínajících experimenty alchymistů na dvoře Rudolfa II., z nichž některé si budete moci i sami vyzkoušet.

Podrobnosti naleznete zde:


www.studiumchemie.cz/rokchemie


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám