Univerzita Karlova spustila multimediální webový projekt

Univerzita Karlova spustila multimediální webový projekt


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 16. ledna 2012 Dnes 16. ledna 2012 byly slavnostně zprovozněny internetové stránky www.janpalach.cz / www.janpalach.eu , které vznikly jako výsledek Multimediálního projektu Univerzity Karlovy.

Při příležitosti 43. výročí sebeupálení, úmrtí a pohřbu Jana Palacha se uskutečnila prezentace webového projektu v Malé aule Karolina za přítomnosti rektora UK prof. Václava Hampla, Rytířky českého lékařského stavu, prof. Radany Königové, děkana FF UK doc. Michala Stehlíka a dalších vzácných hostů. Patronát nad webovými stránkami převzala významná filmová režisérka Agnieszka Holland, držitelka ceny Akademie OSCAR, která bude v letošním roce o událostech spojených s Palachovým činem natáčet hraný film. Univerzita Karlova pořádá u příležitosti vzpomínky na Jana Palacha i několik dalších akcí.

Internetové stránky představují životní příběh studenta Filozofické fakulty UK Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí. Svým šokujícím činem chtěl vyburcovat domácí veřejnost z rezignace, do které se začala propadat šest měsíců po srpnové okupaci Československa. Palachův protest měl mimořádný ohlas nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí. Dodnes je jeho jméno známé po celém světě. Na těchto stránkách jsou zmíněné události představeny různým způsobem. Vedle historických textů, dobových fotografií a archivních dokumentů (z nichž některé jsou publikovány poprvé) je možné přemýšlet nad jejich odkazem také prostřednictvím řady filmových, televizních a rozhlasových dokumentů. Webové stránky jsou v anglické a polské jazykové mutaci.

Počátky projektu jsou spojeny se Studentskou radou FF UK. V roce 2009 byl při příležitosti 40. výročí sebeupálení Jana Palacha vydán rozsáhlý sborník (Jan Palach ´69), připravena výstava a konference. Webové stránky představují završení tohoto úsilí. Připravil je autorský tým ve složení Petr Blažek, Patrik Eichler, Michal Ježek, Eva Nachmilnerová, Jáchym Šerých a Ivo Šulc. Vedle hlavního partnera projektu Univerzity Karlovy, podpořili projekt tito partneři: Archiv bezpečnostních složek, Česká televize, Český rozhlas, Filozofická fakulta UK, Instytut Pamięci Narodowej, Krátký film Praha, Národní filmový archiv, Národní muzeum, Slovenský filmový ústav, Totalita.cz a Ústav pro studium totalitních režimů.

Univerzita Karlova a Studentská rada Filozofické fakulty UK dále zvou na akce k 43. výročí sebeupálení, úmrtí a pohřbu Jana Palacha. Dne 19. ledna 2012 dojde k přejmenování Centra studijních a informačních služeb na Knihovnu Jana Palacha s happeningem k tématu svobody slova (Hl. budova FF UK, nám. J. Palacha 2), 1. února 2012 proběhne beseda s filmovou režisérkou Agnieszkou Holland „Jan Palach polskýma očima“ (Polský institut v Praze Malé náměstí 1).


Kontakty:


Tiskový mluvčí Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Václav Hájek, tel.: +420 721 285 565, e-mail:

Zástupce Studentské rady FF UK

Michal Ježek, tel.: +420 736 740 095, e-mail:

Odborný garant projektu

historik PhDr. Petr Blažek, Ph.D., tel.: +420 607 778 443, e-mail:
Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám