Univerzitu Karlovu na Gaudeamu opět reprezentují studenti

Univerzitu Karlovu na Gaudeamu opět reprezentují studenti


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA

24. ledna 2012 – Univerzita Karlova se tradičně aktivně účastní evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. I tentokrát univerzita svěřila prezentace do rukou svých současných studentů. Největší česká univerzita se veletrhu účastní opět v plné síle – má zde zastoupeno všech svých 17 fakult.

Hlavní prezentace Univerzity Karlovy probíhají v úterý 24. ledna i pozítří 25. ledna vždy od 12.40 hodin. Univerzita Karlova se také zapojuje do doprovodného programu Věda pro život. Své interaktivní přednášky a zajímavé a netradiční prezentace si v rámci této sekce připravila 1. lékařská fakulta, Matematicko fyzikální fakulta, Přírodovědecká fakulta a Fakulta tělesné výchovy a sportu. Například 1. lékařská fakulta zde představí své obory Adiktologie, Ergoterapie či Fyzioterapie. Fakulta tělesné výchovy a sportu si přichystala, pro návštěvníky jistě lákavý, program s názvem „Poznej své tělo“. Na prezentaci Přírodovědecké fakulty si na své přijdou zájemci o chemické pokusy. Matematicko fyzikální fakulta představí „Matematiku ve službách kryptografie“.

Každá fakulta je na Gaudeamu zastoupena dvěma zástupci, a to převážně z řad studentů. Záměrem tohoto způsobu prezentace je především zprostředkovat zájemcům o studium přímé zážitky a zkušenosti se studiem od stávajících studentů. Návštěvníci univerzitního stánku se zde mohou samozřejmě inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce naší největší univerzity.

V. ročník Veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2012 se koná v termínu od 24. do 25. ledna 2012. Veletrh proběhne v areálu výstaviště Praha Holešovice, Křižíkův pavilony E a D.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248


e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám