Univerzita Karlova pořádá virtuální Informační týden

Univerzita Karlova pořádá virtuální Informační týden


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 10. února 2012 – V týdnu od 13. do 17. února 2012 pořádá Univerzita Karlova virtuální Informační týden, jehož záměrem je usnadnit domácím i zahraničním zájemcům o studium orientaci v nabídce studia i podmínkách přijímacího řízení. Univerzita pro ně připravila internetový informační rozcestník na adrese: www.infotyden.cuni.cz.

„Novinkou je informace o nové službě pro studenty prvních ročníků založená na principu ‚studenti studentům‘, která usnadní novým studentům adaptaci v novém prostředí,“ říká rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl. V nabídce webu lze dále nalézt širokou paletu studijních programů a oborů, informace o přípravných kurzech a přijímacích zkouškách. Součástí přehledu jsou i odkazy na modelové otázky, testy, doporučenou literaturu, elektronické přihlášky a mnoho dalšího. Virtuální Informační týden UK navazuje na další prezentační akce univerzity.

Na UK studuje ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností.
Více informací o akci naleznete na stránkách:

www.infotyden.cuni.cz
Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám