Univerzita Karlova ocenila své studenty Bolzanovou cenou

Univerzita Karlova ocenila své studenty Bolzanovou cenou

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 1. března 2012 – Rektor Univerzity Karlovy předal vybraným studentům prestižní Bolzanovu cenu. Cenu, která se letos udílela již po osmnácté, získali tři studenti. Rektor ocenil například práci, která se zabývá objasněním genetické podstaty Kufsovy choroby.

„Bolzanova cena je udílena za vysoce objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, jež uchazeči zpracovali během svého studia,“ řekl rektor univerzity prof. Václav Hampl, který ceny předával před členy Vědecké rady Univerzity Karlovy. V kategorii lékařských věd paní Mgr. Lence Noskové za práci?„Mutations in DNAJC5, Encoding Cysteine-String Protein Alpha, Cause Autosomal-Dominant Adult-Onset Neuronal Ceroid Lipofuscinosis“. Práce se zabývá objasněním genetické podstaty Kufsovy choroby, vzácného neuropsychiatrického onemocnění patřícího do širší skupiny neuronálních ceroidních lipofuscinóz. V kategorii společenských věd včetně teologických oborů paní Mgr. Jindřišce Bláhové, Ph.D. za práci? „A Tough Job for Donald Duck: Hollywood, Czechoslovakia, and Selling Films behind the Iron Curtain, 1944–1951“. Disertační práce se zabývá ekonomickými strategiemi a operacemi amerických filmových studií vůči regionu východní Evropy v období první fáze studené války. Ukazuje, jakým způsobem se veřejně anti-komunistický Hollywood snažil v období politického napětí prodávat svoje filmy do komunistických zemí formujícího se východního bloku pod vlivem Sovětského svazu. V kategorii přírodních věd panu Mgr. Romanu Fialovi za práci?„Studium nových anodových materiálů pro metanolové polymerní palivové články“. Cílem práce bylo skloubit měření chemické aktivity katalytických anodových systémů se studiem jejich fyzikálně chemických vlastností.


Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již 18 let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. Za dosavadních osmnáct ročníků soutěže bylo uděleno 189 cen. Držitel ceny dostává diplom a finanční odměnu.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248


e-mail:


Univerzita Karlova


 


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám