Studentská unie

Studentská unie (SU UK) je organizace, která vznikla v roce 2008. Vzešla z iniciativy šesti spolků Univerzity Karlovy. Jejím hlavním cílem je provázat studentské organizace na univerzitě, usnadnit jim vzájemnou komunikaci a spolupráci, vytvářet kreativní platformu pro aktivní studující, pomoci při realizaci jejich nápadů a v neposlední řadě zprostředkovávat informace všem studentům a studentkám o dění v akademické obci. V současnosti má Studentská unie UK okolo třiceti členských spolků takřka ze všech fakult a stále se rozrůstá. Jelikož studium na univerzitě neznamená jen plnit povinnosti, neváhej a přidej se i ty!

Akce SU UK

Studentský Jarmark

Festival studentského života Jarmark se každoročně koná začátkem akademického roku v některém z areálů Univerzity Karlovy. Akci pořádá Studentská unie UK ve spolupráci se svými členskými spolky a za podpory Univerzity Karlovy. Jarmark patří studujícím, které zajímá dění na univerzitě, vítá tradičně první ročníky a hned na začátku jejich působení na univerzitě je vtahuje do pestrých tajů studentského života. Na Jarmarku se dozvíte, co všechno jako studující na naší univerzitě můžete ve svém volném čase dělat. Vše probíhá za doprovodu jak kapel studentských, tak profesionálních a těšit se můžete i na projev Jeho Magnificence pana rektora.


Veletrh Gaudeamus

Studenti studentům. Tak zní motto, které odpovídá stylu prezentace, jímž se Univerzita Karlova představuje na evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Cílem je přiblížit studijní nabídku uchazečům o studium na UK co nejpřístupnějším a nejsrozumitelnějším způsobem, zprostředkovat jim přímé zážitky a zkušenosti se studiem od stávajících studentů, a proto je do organizace aktivně zapojena Studentská unie UK. Každá fakulta je tu zastoupena dvěma zástupci z řad studentů, kteří jsou připraveni zodpovědět zájemcům všechny otázky týkající se studia na univerzitě. Návštěvníci univerzitního stánku se zde mohou samozřejmě inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce největší české univerzity.


Informační den

Během tradičního listopadového Informačního dne Univerzity Karlovy se v pražském areálu Albertov představuje všech 17 univerzitních fakult. Můžete se zde inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce největší české univerzity.

Akci doprovází zajímavý a pestrý program. Dozvíte se tak dozvědět, jaké možnosti univerzita nabízí pro zájemce o zahraniční stáž. Kromě jiného se vám představí též Studentská unie UK, jež vás prostřednictvím informačních stánků a přednášky o studentských aktivitách na UK seznámí se svými projekty a s činností studentských spolků a klubů, které na univerzitě působí. I na této akci se organizačně SU UK výrazně podílí a současní studenti tak představují život na Univerzitě Karlově jejím budoucím studentům.


Poslední změna: 18. červen 2018 10:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám